26 czerwca 2020

Drodzy uczniowie!
Ten rok szkolny był inny niż wszystkie. Zdalne nauczanie wymagało od Was dobrej organizacji, motywacji, cierpliwości. Dziękujemy Wam za aktywną pracę i gratulujemy wyników w nauce. Czas na zasłużone wakacje! W imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły życzymy Wam udanego, pełnego przygód

i bezpiecznego wypoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu
🙂

W dniach 9 – 11 marca uczniowie klas I -III wzięli udział w XXVIII Tygodniu Kultury Języka.
W myśl hasła: „Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność” dzieci wykonywały  zadania z zakresu ortografii, czytelnictwa oraz tworzenia pisemnych form wypowiedzi.
Uczniowie klas pierwszych wykonali ilustracje do swoich ulubionych książek, klasy drugie napisały dyktando na temat „Jak kiedyś dbano o zdrowie?”, a trzecie listy, w których zachęcają do przeczytania ciekawych książek.

Mistrzowie ortografii to:
Sara Janczyk – kl. II a
Maja Wiktorowska – kl. II b

List najlepiej napisali:
Radosław Daniel – kl. III a
Natalia Milczarek – kl. III b.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

19 czerwca 2020

W związku z Dniem Dziecka klasy Ib i IIIb wraz z wychowawcami panią Mariolą Lachowską i Dorotą Majchrzak pracowały zdalnie wokół tematyki związanej z prawami i marzeniami dzieci na całym świecie. Swoje marzenia porównywały z marzeniami dzieci innych narodowości. Poznawały prawa dziecka na całym świecie zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka.
Swoje odczucia zaprezentowały wykonując prace plastyczne, których celem było spopularyzowanie i utrwalenie znajomości swoich praw, postawy tolerancji i przyjaźni. Wyrażały zjednoczenie się z dziećmi na całym świecie i pokazały, że prawa dziecka są dla nich ważne.

Informujemy, że w związku z decyzją MEN o przedłużeniu zawieszenia zajęć stacjonarnych do końca bieżącego roku szkolnego odbiór świadectw uczniów klas I – VII odbędzie się we wrześniu.
W wyjątkowych sytuacjach będzie można odebrać świadectwo w sekretariacie Szkoły.

W ramach zdalnego nauczania nauczyciele klas I – III promując zdrowy tryb życia, w dbałości o kondycję fizyczną swoich wychowanków podjęli się innowacyjnego działania. Wszyscy uczniowie klas I – III w tym samym czasie wykonywali ten sam zestaw ćwiczeń gimnastycznych do tekstu piosenki Maryli Rodowicz „Gimnastyka”. Działanie to miało również na celu integrację społeczności szkolnej.

W poniższym linku znajduje się prezentacja tej sportowej inicjatywy:

https://docs.google.com/presentation/d/16efvjt3kJajnW0SaMQUyVMIaM5RB5MNcdG54dyI54oE/edit?usp=sharing

8 czerwca 2020

W dniu 10.03.2020 r. w ramach XXVIII TKJ odbyło się w naszej szkole Dyktando Rodzinne, w którym udział wzięło 9 trzyosobowych drużyn składających się z członków i przyjaciół rodziny. W myśl przyświecającego w tym roku hasła: „Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność” uczestnicy pisali tekst o tematyce ekologicznej.

Wyniki dyktanda:

I miejsce – Rodzina Piwowarczyków
Gabriela Piwowarczyk – klasa 4 a
Anna Cuper – klasa 8 b
Marzena Piwowarczyk – rodzic

II miejsce – Rodzina Jankowskich
Karol Jankowski – klasa 6 a
Maciej Pruski – klasa 8 b
Julian Kitliński – klasa 8 a

III miejsce – Rodzina Wydrów
Weronika Wydra – klasa 6 a
Patrycja Wydra – klasa 8 a
Kacper Sinkiewicz – klasa 7a

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

W najbliższym czasie następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

11 czerwca (Boże Ciało),
12 czerwca,
16-18 czerwca (Egzamin ósmoklasisty).

W naszej szkole od września 2019 r. do maja 2020 r. uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej klas I – III brali udział w międzynarodowym projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

W innowacji pedagogicznej brało udział 118 uczniów. Łącznie wykonaliśmy 18 zadań, które skupione były wokół następujących modułów:

I ,,Żyję zdrowo i bezpiecznie”,

II. ,,Jestem tym, co jem i piję”,

III. „Przed chorobą uciekam na własnych nogach”,

IV. „Zamiast grać na komputerze, lepiej pędzić na rowerze”,

V. ,,Gdy ziemia woła o pomoc”.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie. Realizacja zadań była dla nich wielką przygodą. Zadania okazały się niezwykle ciekawe i wszyscy z wielką niecierpliwością wyczekiwali na kolejne wyzwania. W poszukiwaniu wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa, dzieci często uczyły się poprzez zabawę, doświadczanie, spotkania z ciekawymi ludźmi i własną aktywność. Od marca projekt kontynuowany był zdalnie. Nie przysporzyło to uczniom większych trudności w realizacji zadań dzięki komunikatorom i szkolnej platformie internetowej. Wytwory pracy uczniów i podejmowane działania prezentowane były wielokrotnie na stronie internetowej szkoły, gdzie mogliście je na bieżąco śledzić. Uczestnictwo w projekcie zaowocowało zwiększeniem świadomości uczniów i wpłynęło na ich pozytywne postawy w zakresie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej oraz rozwoju osobowości.

Efektem rocznej pracy uczniów i nauczycieli jest uzyskanie certyfikatu dla szkoły za aktywny udział oraz propagowanie zdrowego stylu życia w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

Nie jest to pierwsze nasze działanie związane z promowaniem zdrowego stylu życia ponieważ nasza szkoła posiada już Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie.”

Koordynatorami projektu były: mgr Monika Lesiak, mgr Anna Myśliwa, mgr Anna Mechelewska.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

7 czerwca 2020

8 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”, w której wzięło udział 33 uczniów klas I – III ( klasy I -13 uczniów, klasy II -12 uczniów, klasy III -8 uczniów). Każdy uczestnik otrzymał dyplom. Z każdej klasy (I, II, III) został wyłoniony jeden uczeń z największą liczbą punktów. Wyniki prezentują się następująco:

klasa I A– Filip Pietrusiewicz ,
klasa II A– Sara Janczyk,
klasa III A – Adam Kałuziński.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Mamy wyniki konkursu czystości przeprowadzonego przez SK PCK w klasach I-III.

Już drugi rok zwycięzcami są uczniowie klasy III b i tym samym zdobywają tytuł Czyścioszków i puchar na kolejny rok. W przyszłym roku szkolnym to oni wręczą zwycięskiej klasie puchar, który mieli przez dwa lata z rzędu.

Gratulujemy, tak trzymać ! 🙂