Patron

Sylwetka patrona Szkoły Podstawowej w Radoszycach – gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego

szary

źródło: http://www.rodzinapolska.pl/prawdahistor/archiwum/xi2001/71_1.htm

Antoni Heda urodził się w dniu 14 października 1916 roku we wsi Małomierzyce koło Iłży. Miał ośmioro rodzeństwa:   pięciu   braci  i  trzy  siostry.   W  1923 r.   rozpoczął   naukę   w   czteroklasowej   szkole w  Małomierzycach,  ostatnie  klasy  szkoły  powszechnej  ukończył  w  Rzeczniewie.  Od 1931 r. kształcił się w Kolejowej Szkole Technicznej w Radomiu, którą ukończył w 1936 r. na wydziale elektryczno – mechanicznym z dodatkowym kursem zbrojeniowym. We wrześniu 1936 r. otrzymał pracę w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach w Izbie Pomiarów.
We   wrześniu   1937 r.   został powołany  do  Szkoły  Podchorążych   Rezerwy  2  Dywizji    Legionów w Sandomierzu, służbę odbywał zaś w Kielcach, w 4 pułku piechoty.
Służbę wojskową zakończył w 1938 r. i powrócił do pracy w Zakładach Starachowickich. Podczas wojny obronnej  1939 r.  ppor.  A. Heda  walczył  w  składzie  12  DP  pod  Iłżą, a  następnie  na Lubelszczyźnie. Po  klęsce  próbował  przejść  przez  zieloną  granicę,  ale  został  schwytany  przez  NKWD  i  osadzony w twierdzy Brześć. Po wybuchu wojny radziecko – niemieckiej trafił do obozu jenieckiego, z którego udało mu się uciec. Wrócił w rodzinne strony i włączył się w działalność Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej.  Brał  udział  w  walkach  z  Niemcami,  m.  in.  w  zdobyciu  więzień  w  Starachowicach,  w  Iłży i w Końskich, w opanowaniu starachowickiej fabryki i wyniesieniu z niej broni, w bitwach pod Jeleńcem, Radoszycami i Szewcami. Gdy w dniu 2 września 1944 r. Niemcy rozpoczęli pacyfikację Radoszyc, oddziały „Szarego” przybyły z odsieczą i odparły wroga. Następnego dnia Niemcy wrócili i spędzili mieszkańców na rynek. Ponownie przybyli partyzanci i po kilkugodzinnej walce Niemcy uciekli. W Radoszycach spłonęły prawie wszystkie domy, a 20 mieszkańców zabili Niemcy.
Po zakończeniu wojny Antoni Heda pozostał w konspiracji, działając w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej  a  następnie  Delegatury  Sił  Zbrojnych.  Na  czele   swojego   oddziału  wsławił   się  rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. komunistycznego więzienia w Kielcach, w których UB i sowieccy funkcjonariusze „Siersza”  osadzili  374  więźniów.  W  wyniku  tej  akcji  uwolniono  kilkaset  więźniów,  przeważnie byłych AK – owców. W odwecie UB aresztowało rodzinę Hedy, a dwaj jego bracia zostali zamordowani. Po akcji w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej – pod zmienionym nazwiskiem, jako Antoni Wiśniewski wyjechał na Wybrzeże. Był poszukiwany przez UB i w 1948 r. został aresztowany w Gdyni. Otrzymał cztery wyroki śmierci, w końcu dzięki interwencji byłych oficerów AL., którzy współdziałali  z  nim  w   1944 r.   karę   śmierci   zamieniono   na  karę  dożywotniego  więzienia.  Siedział w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach.
Wyszedł na wolność w 1956 r. objęty amnestią. W dalszym ciągu prowadził jednak działalność niepodległościową m.in. działając w NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”.

heda1

źródło: http://www.encysol.pl/wiki/Antoni_Heda

Podczas stanu wojennego został internowany w Białołęce. Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W 1990 r. doprowadził do zjednoczenia około 30 organizacji kombatanckich w światową Federację Polskich Kombatantów i został jej prezesem. W tym samym roku został także awansowany do stopnia pułkownika przez Prezydenta RP.
Antoni Heda – Szary był także Głównym Komendantem Związku Strzeleckiego nawiązującego do tradycji Drużyn Strzeleckich Józefa Piłsudskiego. W dowód uznania jego zasług 13 grudnia 2004 r. został awansowany do stopnia generała brygady Polskich Drużyn Strzeleckich. W 2006 r. podczas obchodów święta Narodowego 3 Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Antoniego Hedę – Szarego do stopnia generała brygady.
Jest autorem dwóch książek: Wspomnienie Szarego i Szary przeciw zdrajcom Polski.
Za swoje zasługi wojenne został odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym dwukrotnie krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Zaliczany do najwybitniejszych polskich dowódców partyzanckich podziemia niepodległościowego. Był honorowym obywatelem Iłży, Skarżyska – Kamiennej, Starachowic, Końskich, Stąporkowa i Radoszyc.
Antoni Heda – Szary pamiętał o Radoszycach i co roku przyjeżdżał w pierwszych dniach września na obchody rocznicy walk partyzanckich z Niemcami o Radoszyce. Zawsze był serdecznie podejmowany przez mieszkańców, samorząd gminy oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Radoszycach.

heda

Źródło http://podziemiezbrojne.blox.pl/resource/szary12.jpg

W  dniu  14  lutego  2008  roku  zmarł  w   wieku  91  lat  generał  brygady  Wojska  Polskiego Antoni Heda – Szary, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej na Kielecczyźnie, kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy.