Ważne adresy i telefony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
ul. Jana Pawła II
26-230 Radoszyce
tel. 41 373 – 53- 77


Komisariat Policji w Radoszycach
ul. Ogrodowa
26 – 230 Radoszyce
tel. 41 373 – 50- 07


 Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych
czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w poniedziałki od 7.30 do 17.00
041/368-18-74


Profilaktyka – Ośrodek Rozwoju Edukacji
Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych
czynny w soboty i w niedziele od 16.00 do 19.00
041/345-50-59


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Karczówkowska 5a, Kielce
041/346-16-27


Razem Pokonać Przemoc
041/343-29-97
0800 55 99 75


Pomoc Ofiarom Przestępstw
Punkt Konsultacyjny
041/349-33-44


Centrum Interwencji Kryzysowej i Schronisko dla Ofiar Przemocy
czynny całą dobę
041/366-48-47


Telefon Zaufania – pomoc psychologiczno – pedagogiczna
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.00 do 17.00
041/366-17-41


Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Narkomanii
041/344-39-86


Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
Kielce
041/345-73-46


Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Końskie
041/372-73-66


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.15 do 20.00
0800 12 12 12


Ogólnopolski Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 12.00 do 20.00
116 111


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
0801 12 00 02


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich
ul. Krakowska 38
26-200 Końskie
41 372-34-00


Straż Pożarna
998


Pogotowie Ratunkowe
999