23 listopada 2021

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Kazimierz Mądzik przekazał i pogratulował Społeczności Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach uzyskania Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania Szkoły w działania prozdrowotne, podnoszenia świadomości zdrowotnej i tworzenia środowiska przyjaznego dla dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły. Nasza szkoła należy do Sieci Szkól Promujących Zdrowie od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/ 021 złożyliśmy raport do Kuratorium Oświaty w Kielcach z realizacji szeregu działań prozdrowotnych dedykowanych całej społeczności szkolnej, a w niektórych działaniach również lokalnej. Projekt wiązał się także z prowadzeniem cyklicznych cząstkowych ewaluacji i sprawozdań. W efekcie dzięki wysiłkom całej społeczności szkolnej, która z wielkim zaangażowaniem realizowała działania w zakresie zdrowia Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach odnowiła ważny i prestiżowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat będzie aktualny przez kolejne 5 lat, do 31 sierpnia 2026 r. „Jesteśmy zaszczyceni, że nasze działania zostały nagrodzone i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby raz podjęte i sprawdzone działania w dalszym ciągu realizować”. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i społeczności lokalnej za pomoc i zaangażowanie w realizację projektu. Koordynowaniem działań Szkoły Promującej Zdrowie była Pani Monika Lesiak i zespół w składzie: pani Monika Girzejowska, pani Anna Myśliwa, pani Anna Mechelewska i pani Elżbieta Szemberg.

Jak co roku uczniowie klas I – III naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej kampanii dotyczącej dobrych nawyków żywieniowych „Śniadanie Daje Moc”, obchodzonej w ramach „Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania”. Uczniowie młodszych klas doskonale już wiedzą jakie znaczenia ma dla organizmu zdrowe śniadanie i potrafią je przygotować, gdyż zdrowe drugie śniadanie to w naszej szkole codzienność. Po wcześniejszym omówieniu piramidy zdrowia i wpływu na organizm ludzki zdrowego odżywiania się, uczniowie samodzielnie wykonywali kanapki z przyniesionych produktów, które potem konsumowali.

W dniu 10.11.2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystej akademii, w ramach akcji SZKOŁA DO HYMNU odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego” przez klasy IV – VIII. Klasy młodsze zaprezentowały hymn Polski w sali gimnastycznej.

PROJEKT

Gmina Radoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach realizuje projekt pt. Świetlica w Wilczkowicach, który finansowany jest ze środków Unii  Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego i realizowany na podstawie umowy zawartej  z Województwem Świętokrzyskim.

W ramach projektu utworzona zostanie świetlica środowiskowa w miejscowości Wilczkowice. Pomieszczenia przeznaczone na świetlicę zostaną poddane adaptacji.

W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały zapewnioną pomoc m.in. w nauce
i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijanie 4 kompetencji kluczowych: w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, matematyczne oraz kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Utworzony zostanie także Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie dyżurować będzie pedagog, psycholog, prawnik.

Okres realizacji projektu: 01 września 2021 r. – 31 maja 2023 r.

Zajęcia planujemy rozpocząć już w grudniu i realizować je do końca maja 2023 r.

Projekt skierowany jest do 40 osób (23 Kobiet, 17 Mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 20 dzieci oraz 20 rodziców z terenu OSI – obszaru o najgorszym dostępie do usług publicznych gminy Radoszyce (tereny wiejskie).

Projektodawca przygotowany jest na przyjęcie uczestników z niepełnosprawnościami, którym zapewni dostępność produktów projektu. Wnioskodawca zagwarantuje w celu dostępności projektu dla w/w osób uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu trwa od 29.10.2021r. do 19.11.2021r. Odbywa się ona w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej http://www.gops.radoszyce.biuletyn.net/

Znajduje się tu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.

Wypełnione formularze należy składać osobiście w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach – Radoszyce ul. Papieża Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce w dni robocze w godzinach 7:15-15.15, lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

13 listopada 2021

24 października obchodzony jest Światowy Dzień Origami. Ta japońska sztuka składania papieru polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkusza papieru poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. Jest jedną z form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Ten rodzaj sztuki został tak popularny w Japonii, że jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Japończycy, uważają, że Origami pomaga w nauce matematyki, geometrii, ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań według ściśle określonej kolejności. Właśnie dlatego nasi uczniowie w poniedziałek 25 października na lekcjach matematyki oraz przerwach mieli okazję pod okiem swoich nauczycieli wykonywać zarówno proste papierowe figury takie jak koperta, łódka, żabka, pudełko itp., jak również trudniejsze orgiami modułowe. Zadania te wymagały od uczniów nie lada cierpliwości, precyzji i koncentracji. Złożone papierowe konstrukcje sprawiły uczniom wiele radości i pozwoliły im uwierzyć we własne możliwości.

13 listopada 2021

5 listopada klasy 2b i 3b pod opieką wychowawców pani Marioli Lachowskiej i Doroty Majchrzak odwiedziły Fabrykę Bombek „Szkło-Dekor” w Piotrkowie Trybunalskim. Ten mały zakład zrobił na nich ogromne wrażenie. Dzieci poznały tajniki tworzenia i ozdabiania tych pięknych ozdób choinkowych.
Z uwagą wszyscy śledzili kolejne etapy powstawania bombek: dmuchanie szkła, lakierowanie, zdobienie. Same także mogły ozdobić „szklaną kulę” według własnego pomysłu. Własnoręcznie przyozdobione kolorowe cudeńka będą zdobić świąteczne choinki.

8 listopada 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek uczniowie z klas I – III wzięli udział w bajkowym spotkaniu, podczas którego opowiadali o swoich ulubionych bajkowych postaciach. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni. 5 listopada przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek – Walta Disney’a. Dzieci w tym wyjątkowym dniu przybyły do szkoły przebrane w przepiękne bajkowe stroje. Ten dzień miał wszystkim przypomnieć jak ważne są bajki i że warto do nich powracać. Jednak najważniejszym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek negujących przemoc, takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane. Dzieci wysłuchały fragmentów najbardziej znanych baśni i bajek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły bajek, z których pochodzą. Segregowały rekwizyty, przez chwilę stały się Kopciuszkiem, który oddzielał orzechy od grochu. Były zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zabawy ruchowe do piosenek z Akademii Pana Kleksa, zgadywanki bajkowe oraz prezentacja dziecięcych bajkowych przebrań. Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. To spotkanie sprawiło dzieciom bardzo wiele radości. Uczniowie byli aktywni, otwarci i zadowoleni. Był to dzień pełen wrażeń.

Uczniowie rozpoczęli swoją przygodę z międzynarodowym projektem – wykonali już pierwsze zadania z modułu I – stworzyli chmurkę Tosię oraz wypełnili pierwsze strony lekturnika. Poznali bohatera lektury Walusia z książki A. Bahdaja „Pilot i ja” i jego fantastyczne przygody. W ramach orientacji zawodowej poznali zawód pilota, ustalili, jakie cechy powinny charakteryzować kandydata na pilota. Dużym zaskoczeniem było dla nich spotkanie z zaproszonym gościem – p. I. Mogielską – licencjonowanym pilotem paralotni. Podczas spotkania dowiedzieli się podstawowych informacji dotyczących sposobu obsługi paralotni, a także, co powinien wiedzieć i umieć każdy pilot. Każdy z uczestników spotkania mógł obejrzeć i przymierzyć strój, zobaczyć z bliską paralotnię, wczuć się w rolę pilota. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali film o lotach na paralotni pt.: „Odlotowe małżeństwo” na You Tube w roli głównej z panią pilot i członkami Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Paralotniowego „Bielik”. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne na temat: „Mój cudowny lot” i bawili się w pilotów. Wspólnie wybrana i pięknie przeczytana książka „Pilot i ja” była powodem do wielu ciekawych aktywności.

Z dniem 1 października 2021 roku rozpoczął się Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” edycja III „Poznajemy zawody”, w którym w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczą kl.I a , kl. I b i kl. II a pod kierunkiem koordynatora pani Moniki Lesiak. Projekt ten realizowany jest jako innowacja pedagogiczna. Wspomniany projekt swym zasięgiem obejmuje szkoły, klasy i grupy świetlicowe z terenu całej Polski, jak też zagraniczne szkoły polonijne. Warto wspomnieć, że program ten uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej, Wydawnictwa Dwukropek i Portalu Niezbędnik Nauczyciela. Głównymi celami projektu są rozbudzanie w uczniach ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania. Całe przedsięwzięcie składa się z trzech modułów (Podróże małe i duże, Naukowy zawrót głowy, Na ratunek), w ramach których czytamy wybrane przez klasę książki z listy lektur udostępnionej przez autora projektu, a następnie realizujemy do nich cztery zadania.