Dnia 28 marca 2019 r. uczniowie klas siódmych i opiekunowie: p. Leszek Myśliwy, p. Halina Pierścińska i p. Marzena Pryciak wybrali się do Szkoły Podstawowej w Królewcu na zajęcia w Naukobusie.

Zajęcia w Naukobusie były możliwe dzięki programowi „Nauka dla Ciebie” realizowanemu wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie z animatorami naukowymi było niezwykle interesujące. To zachęta do poznawania świata, szansa na poszerzenie wiedzy i dobra zabawa. Uczniowie mogli samodzielnie korzystać z interaktywnych eksponatów i odkrywać prawa nauki pod okiem doświadczonych edukatorów. Było to nauczanie przez doświadczenie w różnych dziedzinach: biologia, chemia, fizyka. Eksperymentowanie pobudzało ciekawość i uczyło.

Dla uczniów przygotowano także „Poradnik młodego naukowca” z propozycjami doświadczeń, które mogą samodzielnie przeprowadzić w domu.

W dniach 11 – 16 marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kultury Języka. Tegoroczne hasło brzmiało: „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”.

W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele poloniści zorganizowali różnorodne konkursy mające na celu:
– uświadomienie uczniom roli języka w życiu człowieka i narodu;
– zainteresowanie poprawnością i kulturą języka;
– promocja książek i kompetencji czytelniczych;
– rozwijanie własnej kreatywności.

Uczniowie kl. I – III podjęli działania mające na celu doskonalenie umiejętności z zakresu ortografii. Wykonali wizualizacje wyrazów z literami: u, ó, rz, ż, ch, h.
Prace zostały wyeksponowane na tablicy na korytarzu szkolnym i służą do utrwalania poprawnej pisowni.

Uczniowie kl. IV – VIII i kl. III gimnazjalne realizowali następujące działania:

– „Corrida, czyli walka z bykami” – międzyklasowy konkurs ortograficzny o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII;
– Mój zeszyt świadczy o mnie – konkurs klasowy na najładniej prowadzony zeszyt przedmiotowy z języka polskiego;
– Projekt: starsi – młodszym (czytanie literatury polskiej młodszym uczniom)
– Kultura języka polskiego – „STOP WULGARYZMOM!” (plakat i hasło);
– Ciekawostki językowe – wykonanie gazetki ściennej w klasach;
– „Rusz głową – stwórz edukacyjną grę planszową”.

W piątek – 15 marca 2019 r. odbyło się podsumowanie XXVII Tygodnia Kultury Języka. Pani Dyrektor Anna Wąsik wręczyła zwycięzcom poszczególnych konkursów nagrody książkowe i dyplomy.

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII otrzymali:
Magdalena Dynus kl. IV B
Antonina Rozmus kl. V B
Piotr Anioł kl. VI B
Julia Janicka kl. VII B
Julia Kowalewska kl. VIII B
Natalia Dzierzgwa kl. III gimnazjalna

Najładniej prowadzony zeszyt przedmiotowy z języka polskiego:

Julia Bosak kl. IV A, Justyna Cieślak kl. IV B, Gabriela Lichota kl. IV C, Daria Popielewska kl. V A, Ewa Fryska kl. V B, Patrycja Binkowska kl. V C, Aleksandra Spera kl. VI A, Magdalena Żak kl. VI B, Julia Tarnawska kl. VII A, Anna Cuper kl. VII B Anna Trojanowska kl. VIII A Marta Szyposzyńska kl. VIII B.

Gimnazjum:
Zuzanna Biskup kl. III A, Marta Supierz kl. III B, Michał Ciszek kl. III C Daria Ciupa kl. III D.

Konkurs plastyczny promujący poprawną polszczyznę i kulturę języka

Za najciekawszy plakat i slogan „Wulgaryzmom mówię STOP!” uczniowie klas V B, VI B i III C gimnazjalnej zostali zwolnieni z odpytywania ze wszystkich przedmiotów w jednym dniu. Ich prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Rozwijanie kreatywności

Twórcy edukacyjnych gier planszowych – uczniowie z klasy IV B i III C gimnazjalnej – otrzymali w nagrodę cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.

11 marca 2019 r. cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Poezji w Języku Angielskim, który odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. Zadaniem młodych recytatorów było zaprezentowanie wybranego wiersza w języku angielskim, a pod uwagę brane było opanowanie tekstu, dobór wiersza, wymowa oraz interpretacja. Miło nam poinformować, iż uczennica klasy IVb Magdalena Dynus zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Pozostałe podopieczne pani Moniki Girzejowskiej: Paulina Kozubowska, Antonina Rozmus oraz Lena Mechelewska również pięknie wyrecytowały swoje wiersze i godnie reprezentowały szkołę.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!46 uczniów naszej szkoły wzięło udział w zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Logi. Konkurs ten ma na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Do II ogólnopolskiego etapu zakwalifikowało się 11 osób. Podczas finału reprezentowali naszą szkołę:

Amelia Bednarczyk (VIb)
Maja Bańburska (Vb)
Daria Janus (Va)
Szymon Janicki (IVb)
Michał Zawrzykraj (Va)
Szymon Zigliński (Va)
Weronika Dzierzgwa (VIb)
Bartłomiej Owczarek (VIb).

Daria Janus zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej (klasy IV-VI).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

We wtorek 19.03.2019 r. w gminnej hali sportowej w Radoszycach odbył się II Międzyszkolny Festiwal Mini Siatkówki. Halę wypełnili młodzi siatkarze: 32 drużyny chłopców i dziewcząt łącznie około 120 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Radoszyce.

„SPORT MOJE JEDYNE UZALEŻNIENIE” – to hasło, które przyświecało kolejnej edycji siatkarskich zmagań. Młodzi sportowcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2008 rozgrywał mecze dwójkami, rocznik 2007 trójkami, a roczniki 2006 czwórkami. Po rozegraniu 48 meczy, które odbywały się na pięciu boiskach, wyłoniono zwycięzców
w poszczególnych kategoriach:

 • dziewczęta dwójki: miejsce I SP Górniki, miejsce II SP Kłucko, miejsce III SP Radoszyce, miejsce IV SP Kapałów
 • dziewczęta trójki: I miejsce SP Wilczkowice, II miejsce SP Kapałów, III miejsce SP Górniki, IV miejsce SP Radoszyce, V miejsce SP Grodzisko, VI miejsce SP Kłucko
 • dziewczęta czwórki: miejsce I SP Radoszyce, miejsce II SP Grodzisko, miejsce III SP Kłucko, miejsce IV SP Wilczkowice, miejsce V SP Kapałów, miejsce VI SP Górniki
 • chłopcy dwójki: miejsce I SP Grodzisko, miejsce II SP Radoszyce, miejsce III SP Kłucko, miejsce IV SP Górniki,
 • chłopcy trójki: miejsce I SP Górniki, miejsce II SP Radoszyce, miejsce III SP Wilczkowice, miejsce IV SP Kłucko, miejsce V SP Kapałów, miejsce VI SP Grodzisko
 • chłopcy czwórki: miejsce I SP Grodzisko, miejsce II SP Kapałów, miejsce III SP Wilczkowice, miejsce IV SP Kłucko, miejsce V SP Radoszyce, miejsce VI SP Górniki

Poza indywidualną rywalizacją, każda drużyna zbierała punkty dla swojej szkoły w klasyfikacji ogólnej. Po zliczeniu wszystkich punktów, tak jak w ubiegłym roku, zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej został gospodarz imprezy Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego – Hedy Szarego w Radoszycach. Na II miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa z Grodziska, III miejsce zdobyły SP Wilczkowice i SP Górniki, kolejne miejsca zajęły SP Kłucko i SP Kapałów.

Impreza odbyła się przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach dzięki czemu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, dyplom i poczęstunek, a każda szkoła puchar.

22 marca 2019

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Na lekcjach języka
polskiego uczniowie naszej szkoły recytowali wiersze, zmagali się z 
łamańcami językowymi poetki Agnieszki Frączek, układali rymy do podanych 
wyrazów, tworzyli własne wiersze z rozsypanek, poznawali liryki o 
tematyce wiosennej oraz interpretowali najbardziej reprezentatywne 
utwory polskich noblistów: Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Na 
zajęciach Koła Polonistycznego „Skrzydła Ikara” uczniowie starszych klas 
zaprojektowali w edytorze grafiki rastrowej okolicznościowe zakładki do 
książek, na których umieścili fragmenty najpiękniejszych polskich 
wierszy. Mottem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Poezji w naszej 
szkole były słowa Johna Keatinga, bohatera „Stowarzyszenia Umarłych 
Poetów” Nancy H. Kleinbaum:

„Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. 
Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia. 
Medycyna, prawo, finanse czy technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy 
dla poezji, piękna, miłości”.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY”

 1. Organizatorem konkursu jest  ŚWIETLICA SP Radoszyce.
 2. Konkurs odbywa się na szczeblu ogólnoszkolnym. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach.

3. Głównym celem konkursu jest  kultywowanie w naszej szkole tradycji wielkanocnych.

4. Stroiki należy dostarczyć najpóźniej do dn. 17.04.2019 r. opiekunkom świetlicy: p. Barbarze Ciechanowskiej,  p. Renacie Kitlińskiej lub  p. Sylwii Rozmus.

5. Dla najciekawiej wykonanych stroików wielkanocnych przyznane będą nagrody w trzech kategoriach :

 • Klasy  I – III
 • Klasy IV –VI
 • Klasy VII – VIII i III oraz klasy gimnazjalne

KRYTERIA OCENY:

 • pomysłowość,
 • wkład pracy,
 • estetyka.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

11 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się II etap Gminnego Konkursu „Czytam ze zrozumieniem” dla uczniów klas II  i III. Koordynatorkami turnieju były Panie: Monika Lesiak, Anna Mechelewska i Anna Myśliwa. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów, doskonalenie umiejętności korzystania z podanych informacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. W I etapie, który odbył się 1 marca wzięło łącznie udział 129 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Gminy Radoszyce. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 23 uczniów z każdej klasy drugiej i trzeciej. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kłucka, Kapałowa, Górnik,  Wilczkowic,  Grodziska i  gospodarz czyli nasza Szkoła.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zmagali się z zadaniami konkursowymi, które nie były łatwe i wymagały dużych umiejętności rozumienia tekstu. Wiele prac było na tym samym poziomie, minimalne straty punktów decydowały o zwycięstwie, świadczy to o solidnym przygotowaniu uczniów do konkursu.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:
– w kategorii klas II
I miejsce Anna Majchrzak SP Radoszyce
II miejsce Paulina Usnarska SP Wilczkowice
III miejsce Kornel Stokłos SP Górniki
III miejsce Piotr Wawrzos SP Grodzisko

w kategorii klas III
I miejsce Alicja Kurzyna SP Radoszyce
II miejsce Adam Lasocki SP Radoszyce
III miejsce Maja Opara SP Kłucko.

Zwycięzcy, jak również każdy z uczestników konkursu finałowego, otrzymali nagrodę książkową i dyplom. Nagrody wręczone zostały przez Panią dyrektor Annę Wąsik i organizatorów konkursu.

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie zarówno uczniom jak ich opiekunom.

12 marca na hali sportowej w Radoszycach odbyły się zawody sportowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla szkół z terenu gminy. Rywalizacja toczyła się systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Zwycięzcami turnieju zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców okazały się reprezentacje ze szkoły w Radoszycach. Będą one reprezentować naszą gminę w rozgrywkach na szczeblu powiatowym.

Reprezentacja dziewcząt wystąpiła w składzie:

Dorota Cieślik, Julia Tarnowska, Oliwia Robak – kl.7a; Zuzanna Czarnecka, Olga Bańburska – kl.8a; Natalia Bańburska, Maria Szustak, Roksana Świercz – kl.3c Gim.; Sandra Zielińska, Klaudia Łabendowicz – kl.3d Gim. i Marta Supierz z kl 3b Gim.

Naszą szkołę w kategorii chłopców reprezentowali:

Cezary Kuleta z kl. 8a, Michał Szustak z kl. 8b, Daniel Kabała z kl. 3a Gim., Daniel Brzeziński, Jakub Wielgus – kl.3d Gim., Patryk Bałut, Jakub Laskowski, Wiktor Zieliński, Dawid Petelicki – kl.3b Gim.

Opiekunką dziewcząt była p. Krystyna Tysiąc a opiekunem chłopców p.Jacek Skroński.

Na zakończenie turnieju pamiątkowe dyplomy i okazałe puchary ufundowane przez burmistrza miasta i gminy p. Michała Pękalę najlepszym drużynom wręczyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszycach pani Anna Wąsik.

Całe zawody przygotował p. Jacek Skroński a w sędziowaniu pomagali uczniowie klas gimnazjalnych.

20 lutego na hali sportowej w Radoszycach odbyły się zawody sportowe w mini piłce siatkowej dla szkół z terenu gminy. Rywalizacja w kategorii chłopców toczyła się systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Mecze w mini piłce siatkowej rozgrywane są tzw. dwoma „czwórkami”, każda po jednym secie.

Naszą szkołę reprezentowali:
Mateusz Trojanowski z kl.7a, Kamil Chyb, Bartek Owczarek, Filip Maruszewski, Mikołaj Ciupa i Kasper Bielaszewski- z kl. 6b, Kacper Sinkiewicz, Oskar Młodziński i Kacper Petelicki- z kl. 6a oraz Wiktor Skrobisz z kl. 5b i Karol Michalski z kl. 5a.

Po niezwykle wyrównanych bojach sportowych drużyna chłopców zajęła ostatecznie 3 miejsce. Na zakończenie turnieju pamiątkowe dyplomy i okazałe puchary najlepszym drużynom wręczył burmistrz miasta i gminy Radoszyce p. Michał Pękala.

Całe zawody przygotował p. Jarosław Hajduk, a w sędziowaniu pomagali uczniowie klas gimnazjalnych. Opiekunem drużyny był pan Jacek Skroński.

Po oficjalnym otwarciu turnieju zawodnicy i kibice mogli obejrzeć układ taneczny, który wykonały uczennice naszej szkoły przygotowane przez Panią Krystynę Tysiąc.

Nasze zawodniczki zwyciężyły wszystkie swoje mecze, a tym samym cały turniej, zdobywając Mistrzostwo Gminy Radoszyce i awans do rozgrywek powiatowych, które jeszcze w marcu rozegrane zostaną w Fałkowie. Trzymamy kciuki za nasze siatkarki. Skład drużyny dziewcząt:Bańburska Maja, Banaszkiewicz Sara, Baran Oliwia, Bednarczyk Amelia, Ferens Paulina, Kuleta Natalia, Lichota Oliwia, Owczarek Magdalena, Relidzyńska Amelia, Zielińska Amelia, Opiekun: Rafał Zieliński