7 czerwca 2020

8 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”, w której wzięło udział 33 uczniów klas I – III ( klasy I -13 uczniów, klasy II -12 uczniów, klasy III -8 uczniów). Każdy uczestnik otrzymał dyplom. Z każdej klasy (I, II, III) został wyłoniony jeden uczeń z największą liczbą punktów. Wyniki prezentują się następująco:

klasa I A– Filip Pietrusiewicz ,
klasa II A– Sara Janczyk,
klasa III A – Adam Kałuziński.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!