Wielka akcja zbierania monet, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, odbyła się jak co roku w naszej szkole. Uzbieraliśmy 23 276 monet, co stanowi kwotę 619,40 zł.

Najwięcej monet zgromadziła klasa I b – 3915, drugie miejsce zajęła klasa VII a – 2761, trzecie – klasa I a – 2383. Najładniejszą skarbonką okazał się domek klasy VIII b.

Oto wyniki poszczególnych klas:

I a – 2383, kwota 62,67 zł
I b – 3915, kwota 108,10 zł
II a – 1361, kwota 34,60 zł
II b – 2116, kwota 60,44 zł
III a – 1011, kwota 24,20 zł
IV c – 1387, kwota 32,19 zł
V a – 2007, kwota 48,78 zł
V b – 335, kwota 18,60 zł
V c – 1389, kwota 29,70 zł
VI a – 1040, kwota 19,70 zł
VI b – 1954, kwota 42,27 zł
VII a – 2761, kwota 73,55 zł
VII b – 646, kwota 20,80 zł
VIII b – 971, kwota 19,37 zł
PCK – 112, , kwota 24,43 zł

Za każdy grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy!

2 kwietnia 2019

14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. W ramach obchodu tego święta uczniowie klas III gimnazjalnych, jak co roku, wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych.

Każda klasa przygotowała stosowny plakat , wiersz lub piosenkę o tej ciekawej liczbie, zwanej ludolfiną. Następnie każda klasa miała zaprezentować się w konkurencji na zapamiętanie jak największej ilości cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby .Tu zwyciężyło opanowanie i taktyka, a emocji było mnóstwo.

Odbyły się także rozgrywki pomiędzy klasami, które obejmowały quiz matematyczny wiedzy o liczbie oraz układanie „radosnych sześcianów”.

Nad całością czuwało jury w składzie: pani dyrektor Anna Wąsik oraz wicedyrektorzy: pani Mirosława Smerdzyńska i pan Jan Staciwa.
Podczas zabawy były także obecne klasy 8, dla których także przygotowano pytania matematyczne.
Na zakończenie rozdano dyplomy dla poszczególnych klas.

Uczniowie bawili się wspaniale, zaangażowani byli wszyscy z poszczególnych klas.

Święto liczby przygotowały wraz z uczniami panie B. Ciechanowska, D. Jakubowska, K Pietrusiewicz.

Dnia 15. 03. 2019 r. spośród 155 prac konkursowych komisja w składzie: p. Anna Mechelewska, p. Anna Myśliwa, p. Monika Lesiak i p. Mirosława Smerdzyńska wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace w konkursie dla klas IV-VII pt. „Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyrażamy je w różnych zachowaniach.”

Przy ocenie prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu,oryginalność podejścia do tematu i pomysł,czytelność komunikatu,walory estetyczne i kompozycyjne.

Wyniki konkursu:

Wyróżnienia:

  • Julia Bosak kl. IV a
  • Natalia Rogalska kl. IV a
  • Oliwia Kołodziejska kl. IV b
  • Amelia Kuleta kl. V a
  • Łukasz Lewosiński kl. V a
  • Weronika Wydra kl. V a
  • Ewa Fryska kl. V b
  • Natalia Kuleta kl. VII a

Prace konkursowe są zaprezentowane na korytarzu szkolnym (tzw. łączniku) między szkołą podstawową a gimnazjum.

Dnia 28 marca 2019 r. odbyły się warsztaty rozwijające zainteresowania plastyczne „Mam talent” z ceramiki artystycznej (lepienie z gliny) oraz z architektury dla klas: IV b, V a, V b, V c, VI b i VII a. Zajęcia z ceramiki prowadził p. Paweł Stasiński, a z architektury
p. Wojciech Pargieła.

Bezpośredni kontakt z gliną i praca z nią rozwija umiejętności manualne, relaksuje, pobudza wrażliwość, uczy wytrwałości, cierpliwości i wyrażania emocji. Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę, dzięki której tworzyli własne formy ceramiczne użytkowe i artystyczne. Stworzone prace dzięki uprzejmości firmy Ceradbud będą wypalone w cegielni. Na następnych warsztatach uczniowie zapoznają się również z procesami obróbki ceramiki, zdobieniem i szkliwieniem.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie warsztatów, firmie Ceradbud za przekazanie gliny i wypalenie prac, panom P. Stasińskiemu i p. W. Pargiele za przeprowadzenie zajęć i cenne wskazówki.