W najbliższym czasie następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

11 czerwca (Boże Ciało),
12 czerwca,
16-18 czerwca (Egzamin ósmoklasisty).