25 kwietnia 2017

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO
„Z profilaktyką na Ty”

Organizatorzy konkursu
Organizatorem Konkursu profilaktycznego jest Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach:
Anna Mechelewska  – nauczyciel techniki i informatyki
Monika Lesiak – nauczyciel plastyki

Cele konkursu

 1. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci.
 2. Pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie” i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo.
 3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.
 4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
 1. Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.  Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I – VI. W kategorii wiekowej klas I – III odbędzie się indywidualny konkurs plastyczny. W kategorii wiekowej klas IV – VI konkurs plastyczny na wykonanie ulotki

Miejsce i data konkursu

Prace plastyczne wykonywane indywidualnie przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach należy dostarczyć  do Organizatorów do dnia 21 maja 2017 r.

 Uczniowie klas I – III przygotowują pracę plastyczną nt. „Wiem co robić, aby być zdrowym”:                        

 • Konkurs ma charakter indywidualny,
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką
 • format pracy: A-4, A- 3,
 • uczeń może złożyć tylko jedną pracę
 • Opisane prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 maja 2017
 • Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa.
 • Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody w dniu 31 maja 2017
 • Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane  i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

Kryteria oceny:
Prace  oceniane będą w skali 20 punktowej:

 • 0-5 pkt – zgodność z tematem,
 • 0-5 pkt – samodzielność wykonania
 • 0-5 pkt – estetyka wykonania,
 • 0-5 pkt – oryginalność ujęcia tematu.

Uczniowie klas IV– VI projektują ulotkę profilaktyczną na temat: „BRAK NUDY – BRAK UZALEŻNIENIA”:

 • Technika wykonania – dowolna
 • Format – ulotka może być w formacie A4, A5 lub składana na trzy części.
 • Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.
 • Treści zawarte w ulotce mają być związane z różnymi formami spędzania czasu wolnego, które odciągają młodych ludzi od wszelkich zagrożeń.
 • Ulotki należy dostarczyć do dnia 21 maja 2017 do Organizatora.
 • Z tyłu ulotki należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę.
 • Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

Kryteria oceny: Prace  oceniane będą w skali 15 punktowej:

 • 0-5 pkt – zgodność z tematem,
 • 0-5 pkt – estetyka wykonania,
 • 0-5 pkt – oryginalność ujęcia tematu.

Przewidywane nagrody

 1. W konkursie plastycznym w kategorii klas I – VI zwycięzcy miejsc I – III otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.
 2. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
25 kwietnia 2017
W tym roku szkolnym w sesji zimowej 50 uczniów z naszej szkoły brało udział w olimpiadzie Olimpusek. Miło nam jest poinformować, że nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.  Uczennica z klasy IIB Magdalena Dynus zajęła 15 miejsce (182 punkty) na 7000 uczestników i uzyskała tytuł laureata-wychowawca Elżbieta Szemberg oraz uczennica z klasy IIIB Maja Bańburska zajęła 14 miejsce (183 punkty) na 7567 uczestników-wychowawca Anna Myśliwa. Zadania zawierały wiadomości z edukacji polonistycznej, matematycznej,przyrodniczej,należało wykazać się logicznym myśleniem i zastosowaniem wiedzy w praktyce. Gratulujemy również
uczniowi z klasy IA Kacprowi Lipowskiemu-wychowawca Mariola Lachowska napisał najlepiej z pierwszoklasistów w naszej szkole, zdobył 169 punktów i zajął 21 miejsce. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do brania udziału w kolejnych konkursach.
25 kwietnia 2017
Zapraszamy rodziców uczniów klas I – VI na spotkanie z wychowawcami w dniu 27 kwietnia 2017 r. Godziny zebrań zostaną ustalone przez wychowawców.
12 kwietnia 2017
Zdrowych
i pogodnych świąt Wielkanocnych, obfitości
na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
życzy
społeczność Szkoły Podstawowej
im. gen. bryg. Antoniego
Hedy – Szarego w Radoszycach

 

5 kwietnia 2017 r. w naszej Szkole odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych z terenu gminy Radoszyce. Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Górnikach, Grodzisku, Kapałowa, Kłucka, Wilczkowic i gospodarze, czyli nasza Szkoła. Turniej polegał na rozwiązaniu dwóch testów: pierwszy składał się z 25 pytań i dotyczył zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, pierwszej pomocy. Drugi test składał się z 10 pytań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Wszystkie drużyny bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami. Jednak zespół, który reprezentował naszą Szkołę okazał się najlepszy i to on będzie reprezentował naszą gminą w  eliminacjach powiatowych. Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie: Bańburska Olga klasa VI A, Julia Tarnawska klasa V A, Szustak Michał i Basiak Dawid z klasy VI B. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kapałowie a trzecie miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kłucku. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a naszej drużynie życzymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu.

2 kwietnia 2017

 

Śladami pamięci