27 lutego 2019

21 lutego stał się znakomita okazją do uzmysłowienia dzieciom, ze język polski jest elementem naszej tożsamości narodowej, łączy wszystkich Polaków, a dbanie o poprawność językową jest wspólnym obowiązkiem nas wszystkich. W tym dniu uczniowie klas I-III poznali ciekawostki dotyczące języka polskiego m.in. do jakiej grupy języków należy, najstarsze zdania w języku polskim, ilość znaków alfabetu będących w użyciu oraz liczbę osób posługujących się językiem polskim. Uczniowie podczas zajęć edukacyjnych w tym dniu pod kierunkiem wychowawców : Anny Myśliwej, Bożeny Lachowskiej, Elżbiety Szemberg, Doroty Majchrzak i Marioli Lachowskiej podejmowali szereg działań dydaktycznych związanych z tym tematem. Pracowali ze słownikiem ortograficznym wyszukując wyrazów, których pisownia ich zdaniem jest szczególnie trudna do zapamiętania tworząc „Klasowe słowniki wyrazów trudnych”. Tworzyli ” Węże alfabetyczne”- zapisywali wyrazy rozpoczynające się kolejnymi literami alfabetu. Wyszukiwali ukrytych wyrazów w wyrazie. Rozszyfrowywali zakodowane wyrazy. Bawili się słowem. Przygotowali wystawę plastyczną pt. „Rysunkowy alfabet”.

Uczniowie klas starszych, pod kierunkiem p. Grażyny Koch, skandowali hasła i rozdawali ulotki zachęcające do dbania o poprawność językową, zwracali uwagę na konieczność unikania wulgaryzmów i posługiwania się czystą polszczyzną, bo przecież: POLSKI W DOBRYM WYDANIU – TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK ŚWIATA.

W tym dniu na wielu uśmiechniętych twarzach widniały też namalowane kolorowe litery i dwuznaki charakterystyczne tylko dla naszego polskiego alfabetu: ż, rz, ó, ch , ć, ś, ź, sz ,cz, dz, dź.

W dniu 08.02.2019 r., w ramach ogólnoeuropejskiej akcji poświęconej eBezpieczeństwu, obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W związku z tym, odbyło się szereg wydarzeń promujących właściwe zachowania w sieci.
Graliśmy w quizy Kahoot poświęcone eBezpieczeństwu oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny na temat zagrożeń w Internecie. Nagrodzone osoby to Marta Kruszyna, Małgorzata Stoińska, Gabriela Lichota oraz Oliwia Lichota.
Uczennica gimnazjum, Dominika Zawrzykraj przedstawiła kolegom i koleżankom z młodszych klas stworzoną w ramach lekcji informatyki prezentację multimedialną na temat eBezpieczeństwa. Uczniowie z klasy IVc zaprezentowali krótkie scenki, związane z nadużywaniem Internetu, hejtowaniem, naruszaniem prywatności oraz oraz innych zagadnień związanych z tematem. Po każdej scence odbywała się dyskusja na temat niewłaściwych zachowań, w trakcie której zebrani uczniowie klas IV-VII wysuwali wnioski jak należy się zachować w danej sytuacji. Wysłuchaliśmy również rapowanej piosenki, w trakcie której wybieraliśmy zasady korzystania z Internetu skierowane do rodziców. Powstała tablica informacyjna została umieszczona w holu szkoły, by wraz z pracami plastycznymi uczniów przypominać o tak ważnym temacie, jakim jest właściwe korzystanie z Internetu.
Koordynatorkami akcji były panie M. Girzejowska, I. Lewandowska, A. Zawrzykraj oraz B. Binkowska.

11 lutego 2019

Dnia 5 lutego 2019 r. klasy I – III zaprezentowały efekty wspólnego międzyklasowego projektu. Było to przedstawienie dla kochanych Babć i Dziadków z okazji ich święta. Współpraca pań: Elżbiety Szemberg, Bożeny Lachowskiej, Anny Myśliwej, Doroty Majchrzak i Marioli Lachowskiej zaowocowała wspólnym przedstawieniem. Każdy z występujących mógł się wykazać zdolnościami artystycznymi: wokalnymi, tanecznymi, recytatorskimi i plastycznymi. Wzruszeni dziadkowie wyszli z przedstawienia z laurkami przygotowanymi przez ich wnuki.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za tak liczne przybycie.

10 lutego 2019

Dnia 29 stycznia 2019 r. na zaproszenie Rady Rodziców i Zarządu Stowarzyszenia „Koła Gospodyń Wiejskich znad Plebanki” wspólnie z Panią Dyrektor Anną Wąsik, Panią Mirosławą Smerdzyńską i nauczycielami zajęć rozwijającymi zainteresowania artystyczne zorganizowano ciekawe warsztaty tworzenia i układania kwiatów z krepiny z uczniami z naszej szkoły. Spotkanie prowadziła Pani Halina Szymańska. Było to swoiste spotkanie różnych pokoleń. Wszyscy wspaniale się bawili przy robieniu kwiatów, powstały przepiękne bukiety. Uczestnicy przez wspólną pracę i rozmowę aktywnie spędzili popołudnie. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę, a dorośli uczestnicy służyli radą i pomocą. Spotkanie przyniosło wiele korzyści małym i dużym artystom.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 30.01.2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce na rok szkolny 2019/2020

informuję, że

składanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w okresie od 5.02.2019 do 19.02.2019r.,

Wnioski pobiera i składa się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce, pok. nr 2.