30 października 2015

IMG_1313

W czwartek, 29 października w naszej szkole odbył się finał konkursu wiedzowego „25 lat samorządu terytorialnego”. Gościem turnieju była Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Leopold Garbacz – sekretarz gminy Radoszyce.
Patronem honorowym wydarzenia i fundatorem nagród był marszałek Adam Jarubas.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o samorządzie terytorialnym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego oraz rozwijanie świadomości prawnej młodzieży. W finale konkursu zmierzyło się sześć 3 – osobowych zespołów, które miały do wykonania 5 zadań. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Po wyrównanej rywalizacji zwyciężył zespół z klasy VI A, drugie miejsce zajęła drużyna klasy V A, a trzecie miejsce zajęli uczniowie klasy IV B. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny, na plakat pod hasłem: „25 lat samorządu terytorialnego”. Zdaniem komisji konkursowej najlepszą pracę wykonała Marta Kowalska uczennica klasy VA, drugie miejsce zajęła Klaudia Łabendowicz z klasy VI A, trzecie miejsce przyznano Darii Misztal również z klasy VIA. Jury przyznało też wyróżnienie, które przypadło Zuzannie Czarneckiej z klasy VA.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Agaty Binkowskiej – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

16 października 2015

herb

Uwaga konkurs!!!
Zapraszamy uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału
w konkursie wiedzy „25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”.
W wyniku eliminacji do finału zostaną zakwalifikowane trzyosobowe zespoły z każdej klasy.
II etap konkursu odbędzie się 29. 10. 2015 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca: Agnieszka Kowalska klasa VI A
Zastępca: Zuzanna Czarnecka klasa V A
Sekretarz: Zuzanna Mogielska klasa III A

27 wCAM00250rześnia, na Skarbowej Górze w Skarżysku Książęcym została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci niezwykle zasłużonego dla ziemi świętokrzyskiej partyzanta: Generała Brygady Antoniego – Hedy Szarego naszego patrona. W tych uroczystościach uczestniczył także poczet sztandarowy naszej szkoły.

Na początku, na Ołtarzu mieszczącym się pośrodku leśnego cmentarza partyzanckiego, odprawiono dla wszystkich zebranych uroczystą mszę świętą, podczas której modlono się za Ojczyznę. W części oficjalnej, w obecności zasłużonych kombatantów po latach starania dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy.