Informujemy, że w związku z decyzją MEN o przedłużeniu zawieszenia zajęć stacjonarnych do końca bieżącego roku szkolnego odbiór świadectw uczniów klas I – VII odbędzie się we wrześniu.
W wyjątkowych sytuacjach będzie można odebrać świadectwo w sekretariacie Szkoły.