Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pobierz kalendarz [pdf]

W trosce o utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w przedszkolach i szkołach oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Jest ono konsekwencją wprowadzenia ustawy z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy mają na celu pomoc przedszkolom, szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.
Szacuje się, że nadwagę lub otyłość ma co czwarte dziecko w Europie. Podstawą zapobiegania temu poważnemu problemowi zdrowotnemu i społecznemu oraz leczenia osób z nadwagą jest zmiana sposobu żywienia. W zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z nadwagą w jej  redukowaniu szkoły odgrywają bardzo ważną rolę. Szkoła jest siedliskiem,  gdzie w bardzo różnorodny sposób można wpływać na kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych oraz umożliwić ich praktykowanie w codziennym życiu.
Rozporządzenie szczegółowo określa listę produktów spożywczych, które mogą być dostępne na terenie szkół i przedszkoli, a ze stołówek, sklepików, bufetów i automatów szkolnych wycofane mają być produkty z dużą zawartością składników szkodliwych dla rozwoju, takich jak cukier, tłuszcze czy sól.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.