Zapraszamy wszystkich miłośników książek na spotkania Koła Czytelniczego, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 13.55 w sali nr 7.
Mgr Monika Pawłowska.

Od września 2019 r. do maja 2020 r. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą innowację pedagogiczną: ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”- opartą na ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

W innowacji biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III. Projekt składał się będzie z pięciu modułów. Każdy z nich przedstawia zadania do wykonania. Pierwsze zadanie z I modułu: ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE już za nami: ,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego ucznia”. Omówiliśmy zasady właściwego zachowania podczas lekcji, przerw i wycieczek. Wykonaliśmy wspólnie Kodeks Bezpiecznego Ucznia. Odwiedził nas dzielnicowy, który zapoznał i przypomniał zasady ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas zajęć uczniowie uczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Ponadto utrwalili sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestnika ruchu drogowego, ważne numery alarmowe, bezpieczny sposób poruszania się po budynku szkoły oraz zaznajomili się z planem ewakuacyjnym budynku.

18 września 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami, które odbędą się 20 września 2019 r.
w godzinach ustalonych przez wychowawcę.

11 września 2019

9 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Narodowym Czytaniu, zorganizowanym przez nauczycielki języka polskiego: mgr Grażynę Koch, mgr Halinę Pierścińską, mgr Ewę Nowak, mgr Monikę Pawłowską. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka
zaproponowała do czytania nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Wśród ośmiu nowel ósmego Narodowego Czytania znalazła się nasza lektura: „Katarynka” Bolesława Prusa. Fragmenty utworu prezentowali uczniowie z Koła Polonistycznego oraz jego opiekunka, mgr Grażyna Koch. Gościem specjalnym tegorocznej akcji była wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach, mgr Mirosława Smerdzyńska.

11 września 2019

Minęło 11 lat od nadania naszej szkole imienia gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego. Uroczyście obchodziliśmy tą rocznicę dnia 6 września. Pani Dyrektor wraz z harcerzami z 33 KDSH „Iskra” złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pamiątkowej tablicy Patrona szkoły, a następnie wzięliśmy udział w grze miejskiej, która przybliżyła miejsca historyczne i kulturalne naszej miejscowości. Zaopatrzeni w mapy i wskazówki, uczniowie odkrywali wyznaczone punkty, poszerzając swoją wiedzę z różnych dziedzin, ćwicząc jednocześnie pracę w zespole i sprawność fizyczną. Po ukończeniu wszystkich zadań każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom.

W dniu 01.09.2019 r. uczniowie SP im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego, harcerze z 33 KDSH „Iskra” oraz zuchy z XVI GZ „Słoneczne Promyki” brali udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy pacyfikacji Radoszyc. 
W niedzielę 08.09.2019 nasi harcerze brali również udział w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rudzie Malenieckiej.

2 września uroczyście rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2019/2020. Na uroczystości gościł Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala, księża, Zarząd Rady Rodziców, nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IIIA i IIIB z wychowawczyniami, panią Anną Myśliwą oraz panią Dorotą Majchrzak, przy pięknej oprawie plastycznej wykonanej przez panią Joannę Staciwa. Serdecznie życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom by nowy rok szkolny wypełniony był owocną pracą, satysfakcją, radością i sukcesami.