27 lutego 2022

21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, przygotowany przez nauczycielki języka polskiego. Uczniowie brali udział w grach i zabawach językowych, sprawdzających znajomość naszej pięknej, choć niełatwej polszczyzny. Poznawali historię języka oraz jego znaczenie dla tożsamości narodowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 31.01.2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce na rok szkolny 2022/2023 informujmy, że składanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w okresie od 8.02.2022 do 22.02.2022r.,

Wnioski dostępne na stronie www.spradoszyce.wilan.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce.

18 lutego 2022

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

obowiązujący od dnia 21.02.2022 r.

GRZEGORZ BINKOWSKI – kierowca Renata Dorosławska – opiekun

Przywóz

6.25 – ul. Kielecka

6.30 – ul. Piaskowa, ul. Konecka

6.45 – Podlesie

6.50 – Plenna

7.05 – Wiosna

7.15 – Jacentów

7.20 – Zychy

odwóz

Poniedziałek

12.35 – ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.30 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – Grodzisko, Jakimowice

14.40 – ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

Wtorek

12.35 – ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.30 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

Środa

12.35 – ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.30 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

15.00 – Grodzisko, Jakimowice

Czwartek

12.35 – ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.30 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

Piątek

12.35 – ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.30 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – Grodzisko, Jakimowice

14.40 – ul. Kielecka, ul. Piaskowa, Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

JAN WIKLAK – kierowca Mateusz Szymczyk – opiekun

przywóz

7.40 – Jakimowice

7.45 – Grodzisko

odwóz

poniedziałek

12.35 – Grodzisko, Jakimowice

wtorek

12.35 – Grodzisko, Jakimowice

14.25 – Grodzisko, Jakimowice

środa

12.35 – Grodzisko, Jakimowice

czwartek

12.35 – Grodzisko, Jakimowice

14.25 – Grodzisko, Jakimowice

Piątek

12.35 – Grodzisko, Jakimowice