15 września 2022

Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły przeprowadzony był w formie gry terenowej dla klas IV – VIII oraz zabaw sportowych dla klas I – III.
Zadaniem starszych klas było pięknie zaprezentować się jako drużyna oraz wykazać się wiedzą o gen. bryg. Antonim Hedzie-Szarym i Radoszycach, wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, sprytem, umiejętnością pracy w zespole oraz sprawnością fizyczną.
Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami spisali się wspaniale, a na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo klasa VI b oraz VIII c. Serdecznie gratulujemy!

15 września 2022

4 września 2022 r. w radoszyckim parku młodzież naszej szkoły, w krótkim montażu słowno- muzycznym uczciła 83 rocznicę pacyfikacji Radoszyc. Tradycyjnie, uroczystość zgromadziła licznych mieszkańców oraz władze miasta i gminy. W uroczystości uczestniczyli również harcerze z 33 KDSH „Iskra” oraz zuchy z XVI GZ „Słoneczne promyki”.

1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy by był on owocny w sukcesy,
wiedzę, dobre relacje, radość i przyjaźnie 🙂

HARMONOGRAM  DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 GRZEGORZ BINKOWSKI – kierowca                Renata Dorosławska – opiekun 

Przywóz 

6.35 – Jakimowice   

6.40 – Grodzisko 

6.50 –  Zychy   

6.55 – Jacentów 

7.05 – Wiosna   

7.10 – Plenna, Radoska 

7.25 – Podlesie   

7.30 – ul. Konecka SUW, ul. Piaskowa 

7.40 – ul. Kielecka 

odwóz 

Poniedziałek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 6b 

13.30 – Grodzisko kl. 5b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 5b, 6a 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a 

Wtorek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a 

13.30 – Grodzisko, Jakimowice kl. 4a, 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a       

Środa 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a 

13.30 – Grodzisko kl. 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 8a 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 

Czwartek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a 

13.30 – Grodzisko, Jakimowice kl. 4a, 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a        

Piątek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

            ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b 

13.30 – Grodzisko kl. 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a 

JAN WIKLAK – kierowca                                 MATEUSZ SZYMCZYK – opiekun 

odwóz 

poniedziałek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a,4a, 6b 

wtorek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a 

środa 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a, 4a 

czwartek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a 

Piątek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b