Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Mapa punktów szczepień.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Informacji i Promocji

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I
Szkoły Podstawowej im. gen. bryg Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach
na rok szkolny 2021/2022:

27 sierpnia 2021
27 sierpnia 2021

Harmonogram dowozu na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022                                                            1 września 2021 (środa) 

Krzysztof Burak – kierowca 

przywóz 

8.10 – Zychy 

8.15 – Jacentów 

8.20 – Wiosna 

8.25 – Plenna 

8.35 – Podlesie 

odwóz 

10.00 – Grodzisko, Jakimowice 

10.20 – Podlesie, Plenna, Wiosna, Jacentów, Zychy, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, Radoska 

JAN WIKLAK – kierowca 

przywóz 

8.10 – Jakimowice 

8.15 – Grodzisko 

8.25 – Radoska 

8.35 – ul. Kielecka 

8.45 – ul. Piaskowa 

27 sierpnia 2021

Szanowni Rodzice,
na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski lub język niemiecki, matematyka ( maksymalnie 3 zajęcia).
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia odbywać się będą po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 3 września 2021 r. 


Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Z poważaniem,

Anna Wąsik

W dniu 1 sierpnia o godz. 17:00 zuchy i harcerze uczcili pamięć tych, którzy zginęli za wolność stolicy i niepodległość Polski. Minutą ciszy, dźwiękiem syren i honorową wartą przy pomniku w parku upamiętniona została 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 26 czerwca 2021 r. nad zalewem „Antoniów” odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej wraz z oficjalnym otwarciem tego obiektu. W występach artystycznych uczestniczyły uczennice naszej szkoły przygotowane przez nauczycielkę muzyki – panią Renatę Kitlińską. Zapraszamy do obejrzenia relacji TKN24 z tego wydarzenia.