W naszej szkole od września 2019 r. do maja 2020 r. uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej klas I – III brali udział w międzynarodowym projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

W innowacji pedagogicznej brało udział 118 uczniów. Łącznie wykonaliśmy 18 zadań, które skupione były wokół następujących modułów:

I ,,Żyję zdrowo i bezpiecznie”,

II. ,,Jestem tym, co jem i piję”,

III. „Przed chorobą uciekam na własnych nogach”,

IV. „Zamiast grać na komputerze, lepiej pędzić na rowerze”,

V. ,,Gdy ziemia woła o pomoc”.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie. Realizacja zadań była dla nich wielką przygodą. Zadania okazały się niezwykle ciekawe i wszyscy z wielką niecierpliwością wyczekiwali na kolejne wyzwania. W poszukiwaniu wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa, dzieci często uczyły się poprzez zabawę, doświadczanie, spotkania z ciekawymi ludźmi i własną aktywność. Od marca projekt kontynuowany był zdalnie. Nie przysporzyło to uczniom większych trudności w realizacji zadań dzięki komunikatorom i szkolnej platformie internetowej. Wytwory pracy uczniów i podejmowane działania prezentowane były wielokrotnie na stronie internetowej szkoły, gdzie mogliście je na bieżąco śledzić. Uczestnictwo w projekcie zaowocowało zwiększeniem świadomości uczniów i wpłynęło na ich pozytywne postawy w zakresie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej oraz rozwoju osobowości.

Efektem rocznej pracy uczniów i nauczycieli jest uzyskanie certyfikatu dla szkoły za aktywny udział oraz propagowanie zdrowego stylu życia w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

Nie jest to pierwsze nasze działanie związane z promowaniem zdrowego stylu życia ponieważ nasza szkoła posiada już Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie.”

Koordynatorami projektu były: mgr Monika Lesiak, mgr Anna Myśliwa, mgr Anna Mechelewska.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.