Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego
w Radoszycach

26-230 Radoszyce, ul. Szkolna 1
województwo: świętokrzyskie
powiat: konecki

tel.: + 48 (41) 37 35 032
e-mail: anna.wasik@opoczta.pl

Sekretariat szkoły
zaprasza codziennie
od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00