Dyrekcja

mgr Anna Wąsik

 

Godziny przyjęć:

Dyrektor Szkoły zaprasza:

w poniedziałki od godziny 8.00 – 9.00
e- mail: anna.wasik@opoczta.pl