29 września 2016

W dniu 21 września 2016 r. odbyła się wycieczka klas trzecich do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Wyjazd zorganizowali wychowawcy : Anna Myśliwa, Magdalena Oko, Anna Szyposzyńska. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat warstwowej budowy lasu, które poprowadziła edukator Pani Beata Kiełbus. Poznawali roślinność, zwierzęta i warunki klimatyczne występujące w poszczególnych warstwach lasu. Mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy poprzez wypełnianie kart pracy. Ich wysiłek i efekt pracy został nagrodzony drobnymi upominkami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka. Wielką atrakcją było przejście przez szkółkę leśną gdzie rozpoznawali różne gatunki drzew. Z wielkim zainteresowaniem słuchali inż. nadzoru Pana Jana Dąbrowskiego, który opowiadał im o wzroście roślin i ich pielęgnacji. Na zakończenie wszystkie klasy trzecie wraz z wychowawcami wzięli udział w integracyjnym ognisku zorganizowanym przez rodziców z trójek klasowych. Uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły oczekując kolejnych takich ciekawych lekcji w terenie.

 

Przez cały tydzień będziemy się zajmować Tabliczką Mnożenia!

Przedstawiamy harmonogram wydarzeń.

26. 09. 16 r. (poniedziałek)

Nauczyciele matematyki i uczniowie tego dnia witają się ze sobą korzystając z tabliczki mnożenia. Zamiast „Dzień dobry” mówimy np. 6 razy 7, druga osoba odpowiada 42.

27. 09. 16r. (wtorek)

Podczas dwóch długich przerw na dolnym korytarzu uczniowie są przepytywani przez nauczyciela z tabliczki mnożenia. Jeżeli nie odpowiedzą lub podadzą błędną odpowiedź, usłyszą słowo „marmur” i nieruchomieją pod ścianą. Mogą odejść, jeżeli poprawnie odpowiedzą na kolejną zagadkę.

28. 09. 16 r. (środa)

Chętni dorośli pracujący w naszej szkole biorą udział w pisemnym Egzaminie z Tabliczki Mnożenia.

29. 09. 16r. (czwartek)

Asystenci rozdają uczniom zagadki i łamigłówki związane z tabliczką mnożenia. Uczniowie rozwiązują zadania na przerwach, podpisują kartki i oddają asystentom. Prawidłowe odpowiedzi wezmą udział w losowaniu (gadżety SKO, gry).

30. 09. 16r. (piątek)

Patrole Egzaminacyjne wyruszają do Radoszyc przepytywać mieszkańców. Komisje Egzaminacyjne na długich przerwach odpytują uczniów i rodziców.

W celu utrwalenia tabliczki mnożenia zapraszamy na stronę:

http://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56

A jeżeli chcecie się sprawdzić i porównać  z innymi:

http://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

23 września 2016

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I – VI na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 27 września  w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Godzinę zebrań ustalają wychowawcy klas. indekshhh

Tegoroczne 1wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się  4 października 2016 r. Uczniowie klas III – VI zgłaszają jednego kandydata do samorządu i jedną osobę do pracy w komisji wyborczej. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2016 r.

Jak wzdjecie-kopiowanieyrosnąć na wspaniałego, inteligentnego, mądrego, dzielnego i dobrego człowieka? Czytać, czytać, czytać i  jeszcze raz czytać.
Tego oraz wielu innych ważnych rzeczy i ciekawostek z życia pisarza dotyczących jego twórczości mogli się dowiedzieć nasi uczniowie, którzy 21.09.2016 r. wzięli udział w autorskim spotkaniu z poczytnym pisarzem książek dla dzieci i młodzieży, Grzegorzem Kasdepke, twórcą takich bestselerów jak: „Kacperiada”, „ Niezwykle przygody detektywa Pozytywki”, „Bon czy ton Savoir – vivre dla dzieci”, „ Co to znaczy…” , „Horror, czyli skąd się biorą dzieci”, „45 puknięć w głowę” i wielu, wielu innych.

22 września 2016

indeks20 września 2016 r. w kieleckim kinie „Moskwa” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wręczyło nagrodę Laur Michała Anioła przedstawicielom świętokrzyskich samorządów, nauczycielom oraz dyrektorom szkół. Nagroda honoruje samorządowców, którzy aktywnie wspierali nauczycieli w doskonaleniu zawodowym oraz placówki oświatowe, z których najwięcej nauczycieli wzięło udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016.
Z naszego powiatu w kategorii samorządowcy zostali wyróżnieni dwaj włodarze: – burmistrz Końskich Krzysztof Obratański i wójt Radoszyc Michał Pękala. Natomiast w kategorii szkoły podstawowe wyróżnienie otrzymała nasza placówka – Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Należy podkreślić, że również w ubiegłym roku otrzymaliśmy to zaszczytne wyróżnienie i jak dotąd jesteśmy jedyną placówką oświatową z terenu naszego powiatu docenioną, za podnoszenie  kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

 

W dniu 14 września 2016 r. na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce-Nowinach odbyła się IX edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komenda Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. Spotkanie uczniów klas pierwszych miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W akcji wzięły też udział nasze pierwszaki, które świetnie się bawiły wśród swoich rówieśników.  W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a Policjanci praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt oraz tresurę psa policyjnego.
20160914_104139-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia2-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia220160914_101518-kopia-kopia-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia20160914_101518-kopia
12 września 2016

Już 14 września nasze pierwszaki wezmą udział w IX edycji przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjnego pod hasłem „Kochane pierwszaki”.

Cele przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego są następujące:

 1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej
  z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
 4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
 6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone
  z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.
  Nasi najmłodsi uczniowie już nie mogę się doczekać wyjazdu do Nowin, bo to właśnie tam odbędzie się tegoroczna edycja akcji.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak ważna jest w życiu znajomość tabliczki mnożenia. Dlatego z przyjemnością włączyliśmy się do akcji i 30 września będziemy obchodzić w naszej Szkole VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zapraszamy wszystkich, dużych i małych do włączenia się w nasze działania. Bliższych informacji udziela pani Edyta Janiszewska i pani Joanna Zawrzykraj.

12 września 2016

7 września jak co roku obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym roku uczniowie klas I – III wykonywali prace plastyczne związane z naszym patronem – generałem brygady Antonim Hedzie – Szarym, a klasy IV – VI wraz z wychowawcami sprawdziły swoją wiedzę w grze terenowej. Po podliczeniu wszystkich punktów, okazało się, że pierwszy raz w historii rywalizacji o puchar przechodni z okazji Święta Szkoły wygrała klasa IV B. Serdecznie gratulujemy. Po turniejowych emocjach całą społeczność naszej Szkoły zgromadziła się w sali gimnastycznej aby wysłuchać prelekcji generała Janusza Obary. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z naszego święta.