30 maja 2016

balonyFESTYN RODZINNY

Chcesz spędzić czas rodzinnie
i wesoło
?

W imieniu Dyrekcji

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach

ZAPRASZAMY

Społeczność szkolną naszej placówki oraz rodziców

na

Festyn Rodzinny pod hasłem „Promujemy zdrowie!”,

który odbędzie się 1 czerwca br. w godz. 8.15 – 12.00 na terenie szkoły.

W planie imprezy przewidziano wiele atrakcji, m.in.:

  • Przedstawienie pt. „O zdrowiu na poważnie i na wesoło”
  • Rodzinne gry i zabawy sportowe
  • Występy naszych utalentowanych uczniów
  • Podsumowanie konkursu wiedzowego: „Zdrowy styl życia”
  • Podsumowanie konkursu na najciekawszą wypowiedź pisemną o tematyce prozdrowotnej
  • Podsumowanie konkursu plastycznego „Gimnastyka kształtuje sylwetkę”
  • Smaczny poczęstunek.

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

23 maja 2016

W ramach Koneckich Dni Profilaktyki uczniowie z klas VI i klasy III A wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Uczniowie klas VI spotkali się z terapeutą uzależnień, który opowiadał młodym ludziom o tym, jak szybko można stać się uzależnionym np. od Internetu, a jak trudno jest się z tego nałogu uwolnić. Uczniowie klasy III A spotkali się z Panią pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, która przeprowadziła warsztaty dotyczące emocji. Wszystkie spotkania były niezwykle pouczające i wywarły na uczestnikach duże wrażenie.

30 gmin z województwa świętokrzyskiego realizuje projekt, który ma na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z klas IV – VI.  „Junior Sport” jest finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, gminy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowany przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.  4 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach zainaugurowano projekt.
Cele programu „Junior Sport”:
– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
– upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie
liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
– poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
– zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
– stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
– profilaktyka i korygowanie wad postawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
– optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
– wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
– identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
W naszej Szkole zajęcia prowadzi Pani Krystyna Tysiąc, która zaprasza wszystkich chętnych z klas IV – VI.

16 maja 2016

12 maja 2016 r. odwiedziła naszą szkołę p. Barbara Majchrzak – przedstawicielka banku PKO BP. Spotkała się z uczniami klas szóstych. Opowiadała o możliwości przekształcenia dotychczasowego rachunku SKO w Konto Pierwsze. To nowoczesne i wygodne konto osobiste przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-18 lat:
– 0 zł za prowadzenie konta,
– 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie,
– 0 zł za krajowe przelewy internetowe.
Kartą można:
– płacić za zakupy przez internet,
– płacić zbliżeniowo,
– doładować telefon.
Można również zdecydować, jak ma wyglądać taka karta – do wyboru jest  aż18 różnych grafik.

4 (Kopiowanie)6 (Kopiowanie)5 (Kopiowanie)

10 maja uczniowie klas III i V naszej Szkoły wzięli udział w diagnozach kompetencji z języka polskiego, a tydzień później sprawdzą swoją wiedzę z matematyki i – po raz pierwszy – z przyrody.

Diagnoza kompetencji piątoklasistów  to kontynuacja przeprowadzonej w 2014 roku Diagnozy umiejętności matematycznych (DUMA). W 2015 r. do tego dołączono sprawdzenie umiejętności kształconych na lekcjach języka polskiego. Diagnoza kompetencji trzecioklasistów  to kontynuacja Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. W 2016 r. obie diagnozy zostały uzupełnione o część przyrodniczą. Dzięki temu będzie można zdiagnozować umiejętności przyrodnicze u dzieci, co jest szczególnie ważne, jako że zainteresowania przyrodnicze kształtują się przede wszystkim do 12 roku życia. W tym okresie dziecko, poznając świat, intuicyjnie i swobodnie korzysta z metody badawczej, której posługiwanie się jest niezbędne w świadomym funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie informacyjnym. Jest to jednak też okres, w którym łatwo u dziecka o tworzenie i utrwalanie błędnych uproszczeń i koncepcji, na późniejszych etapach edukacyjnych mogących bardzo utrudniać zrozumienie przedmiotów przyrodniczych. Celem obu diagnoz jest dostarczenie informacji nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielom przedmiotowym klas IV-VI o tym, jak dzieci myślą, jak radzą sobie w znanych, ale i w nowych sytuacjach. Zadania są celowo tak zaplanowane, żeby wykraczały poza to, co dzieci ćwiczyły na lekcjach, ale jednocześnie tak, by uczniowie mogli poradzić sobie z problemem.

10 maja 2016

9 maja obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Europejski. Dla uczczenia tego święta odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, który przygotowały Panie: Bożena Binkowska i Monika Girzejowska. Zadaniem każdej klasy było przedstawienie piosenki w języku angielskim lub niemieckim. Każdy występ oceniany był przez nauczycieli i uczniów pod względem poziomu językowego, muzycznego, choreografii, strojów i zaangażowania klasy. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Po podsumowaniu wyników zwyciężyła klasa Va, drugie miejsce zajęła Vb, a trzecie VIa. Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.

9 maja 2016

30 kwietnia 2016 r. zuchy, harcerze i uczniowie kółka przyrodniczego „Ciekawe spotkania z przyrodą” wzięli udział w rajdzie rowerowym na trasie: Radoszyce – Zychy – Radoszyce. W rajdzie wzięło udział 42 uczniów i sześciu opiekunów. Nie przypadkowo wycieczka odbyła się w tym dniu, ponieważ wtedy przypadała 76 rocznica śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Głównym celem rajdu było oddanie hołdu „Hubalowi” i jego żołnierzom. Podczas wycieczki uczestnicy poznawali walory turystyczno – krajoznawcze najbliższej okolicy, utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz propagowali aktywny styl spędzania czasu wolnego. Organizatorom rajdu: Annie Myśliwej, Monice Lesiak, Annie Mechelewskiej, Leszkowi Myśliwemu wytrwale pomagali rodzice: Aldona Mechelewska i Kazimierz Relidzyński. Wszyscy doskonale się bawili i już planują kolejną rowerową wyprawę.

3 maja obchodziliśmy wspólnie z mieszkańcami naszej Gminy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny. Następnie poczty sztandarowe, zuchy, harcerze i mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik do parku. Tam wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy, delegacje złożyły kwiaty a przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Radoszycach oraz uczniowie naszej Szkoły przedstawili część artystyczną. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Renata Kitlińska wraz z chórem. Uroczystość zakończyła się polonezem w wykonaniu uczniów klasy II, którzy aby uczcić majowe święto wypuścili w niebo biało – czerwone balony.