Doradztwo zawodowe

Punkt Konsultacyjno – Doradczy
każdy wtorek, godz. 13:00 – 14:00
sala 22
koordynator: Ewa Nowak

Rok szkolny 2021/2022

Kalendarium-spotkanie z zawodem

Wrzesień – zawody artystyczne (architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser)

Październik – zawody humanistycznospołeczne (nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, mediator)

Listopad– zawody rzemieślnicze i gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, kucharz, kelner, Barber, fryzjer, groomer)

Grudzień – handel i zarządzanie

Styczeń – zawody medyczne (m.in. lekarz, ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca karetki, pielęgniarka, salowa, laborantka, sanitariusz)

Luty- miesiąc z zawodami technicznymi i inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik informatyk, inżynier budownictwa, logistyk)

Marzec- miesiąc z zawodami ekonomiczno-administracyjnymi (księgowa, kadrowa, ekonomista, bankowiec)

Kwiecień- miesiąc z zawodami związanymi z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, ekologią

Maj- miesiąc z zawodami – turystyka i hotelarstwo, sport i rekreacja (recepcjonista, animator, touroperator, trener, sportowiec)

Czerwiec- miesiąc z zawodami – działalność gospodarcza i wolne zawody.