ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY”

  1. Organizatorem konkursu jest  ŚWIETLICA SP Radoszyce.
  2. Konkurs odbywa się na szczeblu ogólnoszkolnym. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach.

3. Głównym celem konkursu jest  kultywowanie w naszej szkole tradycji wielkanocnych.

4. Stroiki należy dostarczyć najpóźniej do dn. 17.04.2019 r. opiekunkom świetlicy: p. Barbarze Ciechanowskiej,  p. Renacie Kitlińskiej lub  p. Sylwii Rozmus.

5. Dla najciekawiej wykonanych stroików wielkanocnych przyznane będą nagrody w trzech kategoriach :

  • Klasy  I – III
  • Klasy IV –VI
  • Klasy VII – VIII i III oraz klasy gimnazjalne

KRYTERIA OCENY:

  • pomysłowość,
  • wkład pracy,
  • estetyka.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.