W dniach 11 – 16 marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kultury Języka. Tegoroczne hasło brzmiało: „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”.

W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele poloniści zorganizowali różnorodne konkursy mające na celu:
– uświadomienie uczniom roli języka w życiu człowieka i narodu;
– zainteresowanie poprawnością i kulturą języka;
– promocja książek i kompetencji czytelniczych;
– rozwijanie własnej kreatywności.

Uczniowie kl. I – III podjęli działania mające na celu doskonalenie umiejętności z zakresu ortografii. Wykonali wizualizacje wyrazów z literami: u, ó, rz, ż, ch, h.
Prace zostały wyeksponowane na tablicy na korytarzu szkolnym i służą do utrwalania poprawnej pisowni.

Uczniowie kl. IV – VIII i kl. III gimnazjalne realizowali następujące działania:

– „Corrida, czyli walka z bykami” – międzyklasowy konkurs ortograficzny o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII;
– Mój zeszyt świadczy o mnie – konkurs klasowy na najładniej prowadzony zeszyt przedmiotowy z języka polskiego;
– Projekt: starsi – młodszym (czytanie literatury polskiej młodszym uczniom)
– Kultura języka polskiego – „STOP WULGARYZMOM!” (plakat i hasło);
– Ciekawostki językowe – wykonanie gazetki ściennej w klasach;
– „Rusz głową – stwórz edukacyjną grę planszową”.

W piątek – 15 marca 2019 r. odbyło się podsumowanie XXVII Tygodnia Kultury Języka. Pani Dyrektor Anna Wąsik wręczyła zwycięzcom poszczególnych konkursów nagrody książkowe i dyplomy.

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII otrzymali:
Magdalena Dynus kl. IV B
Antonina Rozmus kl. V B
Piotr Anioł kl. VI B
Julia Janicka kl. VII B
Julia Kowalewska kl. VIII B
Natalia Dzierzgwa kl. III gimnazjalna

Najładniej prowadzony zeszyt przedmiotowy z języka polskiego:

Julia Bosak kl. IV A, Justyna Cieślak kl. IV B, Gabriela Lichota kl. IV C, Daria Popielewska kl. V A, Ewa Fryska kl. V B, Patrycja Binkowska kl. V C, Aleksandra Spera kl. VI A, Magdalena Żak kl. VI B, Julia Tarnawska kl. VII A, Anna Cuper kl. VII B Anna Trojanowska kl. VIII A Marta Szyposzyńska kl. VIII B.

Gimnazjum:
Zuzanna Biskup kl. III A, Marta Supierz kl. III B, Michał Ciszek kl. III C Daria Ciupa kl. III D.

Konkurs plastyczny promujący poprawną polszczyznę i kulturę języka

Za najciekawszy plakat i slogan „Wulgaryzmom mówię STOP!” uczniowie klas V B, VI B i III C gimnazjalnej zostali zwolnieni z odpytywania ze wszystkich przedmiotów w jednym dniu. Ich prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Rozwijanie kreatywności

Twórcy edukacyjnych gier planszowych – uczniowie z klasy IV B i III C gimnazjalnej – otrzymali w nagrodę cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.