11 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się II etap Gminnego Konkursu „Czytam ze zrozumieniem” dla uczniów klas II  i III. Koordynatorkami turnieju były Panie: Monika Lesiak, Anna Mechelewska i Anna Myśliwa. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów, doskonalenie umiejętności korzystania z podanych informacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. W I etapie, który odbył się 1 marca wzięło łącznie udział 129 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Gminy Radoszyce. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 23 uczniów z każdej klasy drugiej i trzeciej. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kłucka, Kapałowa, Górnik,  Wilczkowic,  Grodziska i  gospodarz czyli nasza Szkoła.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zmagali się z zadaniami konkursowymi, które nie były łatwe i wymagały dużych umiejętności rozumienia tekstu. Wiele prac było na tym samym poziomie, minimalne straty punktów decydowały o zwycięstwie, świadczy to o solidnym przygotowaniu uczniów do konkursu.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:
– w kategorii klas II
I miejsce Anna Majchrzak SP Radoszyce
II miejsce Paulina Usnarska SP Wilczkowice
III miejsce Kornel Stokłos SP Górniki
III miejsce Piotr Wawrzos SP Grodzisko

w kategorii klas III
I miejsce Alicja Kurzyna SP Radoszyce
II miejsce Adam Lasocki SP Radoszyce
III miejsce Maja Opara SP Kłucko.

Zwycięzcy, jak również każdy z uczestników konkursu finałowego, otrzymali nagrodę książkową i dyplom. Nagrody wręczone zostały przez Panią dyrektor Annę Wąsik i organizatorów konkursu.

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie zarówno uczniom jak ich opiekunom.