27 lutego 2019

21 lutego stał się znakomita okazją do uzmysłowienia dzieciom, ze język polski jest elementem naszej tożsamości narodowej, łączy wszystkich Polaków, a dbanie o poprawność językową jest wspólnym obowiązkiem nas wszystkich. W tym dniu uczniowie klas I-III poznali ciekawostki dotyczące języka polskiego m.in. do jakiej grupy języków należy, najstarsze zdania w języku polskim, ilość znaków alfabetu będących w użyciu oraz liczbę osób posługujących się językiem polskim. Uczniowie podczas zajęć edukacyjnych w tym dniu pod kierunkiem wychowawców : Anny Myśliwej, Bożeny Lachowskiej, Elżbiety Szemberg, Doroty Majchrzak i Marioli Lachowskiej podejmowali szereg działań dydaktycznych związanych z tym tematem. Pracowali ze słownikiem ortograficznym wyszukując wyrazów, których pisownia ich zdaniem jest szczególnie trudna do zapamiętania tworząc „Klasowe słowniki wyrazów trudnych”. Tworzyli ” Węże alfabetyczne”- zapisywali wyrazy rozpoczynające się kolejnymi literami alfabetu. Wyszukiwali ukrytych wyrazów w wyrazie. Rozszyfrowywali zakodowane wyrazy. Bawili się słowem. Przygotowali wystawę plastyczną pt. „Rysunkowy alfabet”.

Uczniowie klas starszych, pod kierunkiem p. Grażyny Koch, skandowali hasła i rozdawali ulotki zachęcające do dbania o poprawność językową, zwracali uwagę na konieczność unikania wulgaryzmów i posługiwania się czystą polszczyzną, bo przecież: POLSKI W DOBRYM WYDANIU – TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK ŚWIATA.

W tym dniu na wielu uśmiechniętych twarzach widniały też namalowane kolorowe litery i dwuznaki charakterystyczne tylko dla naszego polskiego alfabetu: ż, rz, ó, ch , ć, ś, ź, sz ,cz, dz, dź.