OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 30.01.2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce na rok szkolny 2019/2020

informuję, że

składanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w okresie od 5.02.2019 do 19.02.2019r.,

Wnioski pobiera i składa się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce, pok. nr 2.