10 lutego 2019

Dnia 29 stycznia 2019 r. na zaproszenie Rady Rodziców i Zarządu Stowarzyszenia „Koła Gospodyń Wiejskich znad Plebanki” wspólnie z Panią Dyrektor Anną Wąsik, Panią Mirosławą Smerdzyńską i nauczycielami zajęć rozwijającymi zainteresowania artystyczne zorganizowano ciekawe warsztaty tworzenia i układania kwiatów z krepiny z uczniami z naszej szkoły. Spotkanie prowadziła Pani Halina Szymańska. Było to swoiste spotkanie różnych pokoleń. Wszyscy wspaniale się bawili przy robieniu kwiatów, powstały przepiękne bukiety. Uczestnicy przez wspólną pracę i rozmowę aktywnie spędzili popołudnie. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę, a dorośli uczestnicy służyli radą i pomocą. Spotkanie przyniosło wiele korzyści małym i dużym artystom.