25 stycznia 2019

Nasza szkoła z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. Wniosek, który złożyła nasza placówka został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu otrzymaliśmy nowe pomoce do zajęć w postaci dwóch dotykowych monitorów interaktywnych.
Uczniowie i nauczyciele w trakcie prowadzonych zajęć chętnie korzystają z nowych urządzeń, które przyczyniają się do tego, że lekcje prowadzone są w ciekawszy sposób. Nasi uczniowie zyskują większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego, wzrosła też ich motywacja do nauki. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce, a realizacja programu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć.
Ponadto w związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK” w której uczestniczą następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach
Szkoła Podstawowa w Górnikach
Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Szkoła Podstawowa w Kapałowie
Szkoła Podstawowa w Kłucku
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach