Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I
Szkoły Podstawowej im. gen. bryg Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach
na rok szkolny 2021/2022: