18 września 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami, które odbędą się 20 września 2019 r.
w godzinach ustalonych przez wychowawcę.