Od września 2019 r. do maja 2020 r. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą innowację pedagogiczną: ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”- opartą na ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

W innowacji biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III. Projekt składał się będzie z pięciu modułów. Każdy z nich przedstawia zadania do wykonania. Pierwsze zadanie z I modułu: ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE już za nami: ,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego ucznia”. Omówiliśmy zasady właściwego zachowania podczas lekcji, przerw i wycieczek. Wykonaliśmy wspólnie Kodeks Bezpiecznego Ucznia. Odwiedził nas dzielnicowy, który zapoznał i przypomniał zasady ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas zajęć uczniowie uczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Ponadto utrwalili sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestnika ruchu drogowego, ważne numery alarmowe, bezpieczny sposób poruszania się po budynku szkoły oraz zaznajomili się z planem ewakuacyjnym budynku.