11 września 2019

Minęło 11 lat od nadania naszej szkole imienia gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego. Uroczyście obchodziliśmy tą rocznicę dnia 6 września. Pani Dyrektor wraz z harcerzami z 33 KDSH „Iskra” złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pamiątkowej tablicy Patrona szkoły, a następnie wzięliśmy udział w grze miejskiej, która przybliżyła miejsca historyczne i kulturalne naszej miejscowości. Zaopatrzeni w mapy i wskazówki, uczniowie odkrywali wyznaczone punkty, poszerzając swoją wiedzę z różnych dziedzin, ćwicząc jednocześnie pracę w zespole i sprawność fizyczną. Po ukończeniu wszystkich zadań każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom.