29 września 2016

W dniu 21 września 2016 r. odbyła się wycieczka klas trzecich do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Wyjazd zorganizowali wychowawcy : Anna Myśliwa, Magdalena Oko, Anna Szyposzyńska. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat warstwowej budowy lasu, które poprowadziła edukator Pani Beata Kiełbus. Poznawali roślinność, zwierzęta i warunki klimatyczne występujące w poszczególnych warstwach lasu. Mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy poprzez wypełnianie kart pracy. Ich wysiłek i efekt pracy został nagrodzony drobnymi upominkami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka. Wielką atrakcją było przejście przez szkółkę leśną gdzie rozpoznawali różne gatunki drzew. Z wielkim zainteresowaniem słuchali inż. nadzoru Pana Jana Dąbrowskiego, który opowiadał im o wzroście roślin i ich pielęgnacji. Na zakończenie wszystkie klasy trzecie wraz z wychowawcami wzięli udział w integracyjnym ognisku zorganizowanym przez rodziców z trójek klasowych. Uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły oczekując kolejnych takich ciekawych lekcji w terenie.