22 września 2016

indeks20 września 2016 r. w kieleckim kinie „Moskwa” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wręczyło nagrodę Laur Michała Anioła przedstawicielom świętokrzyskich samorządów, nauczycielom oraz dyrektorom szkół. Nagroda honoruje samorządowców, którzy aktywnie wspierali nauczycieli w doskonaleniu zawodowym oraz placówki oświatowe, z których najwięcej nauczycieli wzięło udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016.
Z naszego powiatu w kategorii samorządowcy zostali wyróżnieni dwaj włodarze: – burmistrz Końskich Krzysztof Obratański i wójt Radoszyc Michał Pękala. Natomiast w kategorii szkoły podstawowe wyróżnienie otrzymała nasza placówka – Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Należy podkreślić, że również w ubiegłym roku otrzymaliśmy to zaszczytne wyróżnienie i jak dotąd jesteśmy jedyną placówką oświatową z terenu naszego powiatu docenioną, za podnoszenie  kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.