12 września 2016

Już 14 września nasze pierwszaki wezmą udział w IX edycji przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjnego pod hasłem „Kochane pierwszaki”.

Cele przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego są następujące:

 1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej
  z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
 4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
 6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone
  z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.
  Nasi najmłodsi uczniowie już nie mogę się doczekać wyjazdu do Nowin, bo to właśnie tam odbędzie się tegoroczna edycja akcji.