W dniu 14 września 2016 r. na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce-Nowinach odbyła się IX edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komenda Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. Spotkanie uczniów klas pierwszych miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W akcji wzięły też udział nasze pierwszaki, które świetnie się bawiły wśród swoich rówieśników.  W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a Policjanci praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt oraz tresurę psa policyjnego.
20160914_104139-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia2-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia220160914_101518-kopia-kopia-kopiowanie20160914_101518-kopia-kopia20160914_101518-kopia