27 lutego 2022

21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, przygotowany przez nauczycielki języka polskiego. Uczniowie brali udział w grach i zabawach językowych, sprawdzających znajomość naszej pięknej, choć niełatwej polszczyzny. Poznawali historię języka oraz jego znaczenie dla tożsamości narodowej.