Na podstawie Zarządzenia nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 31.01.2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce na rok szkolny 2022/2023 informujmy, że składanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w okresie od 8.02.2022 do 22.02.2022r.,

Wnioski dostępne na stronie www.spradoszyce.wilan.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce.