Z dniem 1 października 2021 roku rozpoczął się Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” edycja III „Poznajemy zawody”, w którym w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczą kl.I a , kl. I b i kl. II a pod kierunkiem koordynatora pani Moniki Lesiak. Projekt ten realizowany jest jako innowacja pedagogiczna. Wspomniany projekt swym zasięgiem obejmuje szkoły, klasy i grupy świetlicowe z terenu całej Polski, jak też zagraniczne szkoły polonijne. Warto wspomnieć, że program ten uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej, Wydawnictwa Dwukropek i Portalu Niezbędnik Nauczyciela. Głównymi celami projektu są rozbudzanie w uczniach ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania. Całe przedsięwzięcie składa się z trzech modułów (Podróże małe i duże, Naukowy zawrót głowy, Na ratunek), w ramach których czytamy wybrane przez klasę książki z listy lektur udostępnionej przez autora projektu, a następnie realizujemy do nich cztery zadania.