23 listopada 2021

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Kazimierz Mądzik przekazał i pogratulował Społeczności Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach uzyskania Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania Szkoły w działania prozdrowotne, podnoszenia świadomości zdrowotnej i tworzenia środowiska przyjaznego dla dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły. Nasza szkoła należy do Sieci Szkól Promujących Zdrowie od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/ 021 złożyliśmy raport do Kuratorium Oświaty w Kielcach z realizacji szeregu działań prozdrowotnych dedykowanych całej społeczności szkolnej, a w niektórych działaniach również lokalnej. Projekt wiązał się także z prowadzeniem cyklicznych cząstkowych ewaluacji i sprawozdań. W efekcie dzięki wysiłkom całej społeczności szkolnej, która z wielkim zaangażowaniem realizowała działania w zakresie zdrowia Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach odnowiła ważny i prestiżowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat będzie aktualny przez kolejne 5 lat, do 31 sierpnia 2026 r. „Jesteśmy zaszczyceni, że nasze działania zostały nagrodzone i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby raz podjęte i sprawdzone działania w dalszym ciągu realizować”. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i społeczności lokalnej za pomoc i zaangażowanie w realizację projektu. Koordynowaniem działań Szkoły Promującej Zdrowie była Pani Monika Lesiak i zespół w składzie: pani Monika Girzejowska, pani Anna Myśliwa, pani Anna Mechelewska i pani Elżbieta Szemberg.