W związku z egzaminami ósmoklasisty, dni
25, 26, 27 maja
są wolne od zajęć dydaktycznych.