Od 26 października do 6 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII  pracują w trybie zdalnym, a uczniowie klas I – III w trybie stacjonarnym. 
Zdalne lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
W dzienniku  elektronicznym zamieszczane będą wszystkie informacje.

Życzę wszystkim dużo zdrowa i wytrwałości. 

                                                                                                          Dyrektor