6 października 2020

Regulamin konkursu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest XVI KGZ „Słoneczne Promyki” i Szkolne Koło PCK.
 2. Przedmiotem konkursu jest zbiórka plastikowych nakrętek z butelek po szamponach, sokach, chemii gospodarczej, wodach źródlanych i mineralnych, jogurtach, nakrętek kartonów po mleku, kartonów po sokach itp. W ten sposób chcemy pomóc naszej koleżance ze szkoły – opłacić turnus rehabilitacyjny.

  II. Cel konkursu

Promowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie zachowań pro środowiskowych poprzez przedsięwzięcia recyklingowe. Celem konkursu jest wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs trwa od 5 października 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
 2. Podsumowanie konkursu oraz wskazanie zwycięzców zostanie podane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 3. Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości plastikowych nakrętek mierzonej w kg.
 4. Nakrętki należy zbierać do worków/pojemników.
 5. Ocenie podlegać będzie ilość kilogramów zebranych nakrętek w przeliczeniu na klasę.

  IV. Kryteria przyznawania nagród:

  O zwycięstwie w konkursie zdecyduje ilość zebranych nakrętek w kg w przeliczeniu na klasę.

V. Przewidywane nagrody:

 1. Nagrodą w konkursie będzie puchar dla klasy, pochwały i dyplomy dla najaktywniejszych zbieraczy.

Pamiętajcie razem możemy więcej!
Każda nakrętka jest ważna i pomaga!

Organizatorzy konkursu:
Opiekunowie XVI KGZ „Słoneczne Promyki”
Opiekunowie SK PCK