25 kwietnia 2017
W tym roku szkolnym w sesji zimowej 50 uczniów z naszej szkoły brało udział w olimpiadzie Olimpusek. Miło nam jest poinformować, że nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.  Uczennica z klasy IIB Magdalena Dynus zajęła 15 miejsce (182 punkty) na 7000 uczestników i uzyskała tytuł laureata-wychowawca Elżbieta Szemberg oraz uczennica z klasy IIIB Maja Bańburska zajęła 14 miejsce (183 punkty) na 7567 uczestników-wychowawca Anna Myśliwa. Zadania zawierały wiadomości z edukacji polonistycznej, matematycznej,przyrodniczej,należało wykazać się logicznym myśleniem i zastosowaniem wiedzy w praktyce. Gratulujemy również
uczniowi z klasy IA Kacprowi Lipowskiemu-wychowawca Mariola Lachowska napisał najlepiej z pierwszoklasistów w naszej szkole, zdobył 169 punktów i zajął 21 miejsce. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do brania udziału w kolejnych konkursach.