samiMiło na poinformować, że nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków”.  Organizatorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Biurem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym. Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach. Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania. Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne. Projekt został objęty honorowym  patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.