Innowacja pedagogiczna trwała od września do czerwca roku szkolnego 2015/2016. Skierowana była do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W zajęciach uczestniczyli zainteresowani uczniowie klas II b,IIc, III a i III b, które prowadzone były przez p.  Annę Myśliwą,  p. Annę Mechelewską , Mariolę Lachowską. Wdrażana innowacja uwzględniała treści przyrodnicze zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.  Metoda projektów była sposobem pracy ucznia i nauczyciela. Podczas innowacji pedagogicznej uczniowie realizując projekty samodzielnie pozyskiwali informację z różnych źródeł wiedzy, czyli książek czasopism popularnonaukowych, filmów, stron internetowych, prezentacji multimedialnych, albumów, atlasów, gier dydaktycznych. Dzielili zadania między członków grupy, układali pytania kluczowe do  tematyki projektu , przetwarzali dobyte informacje, prezentowali je na forum w różnej postaci : rysunków, opisów, plakatów, tekstów literackich, a także urządzali forum dyskusyjne na dany temat z wykorzystaniem tekstów źródłowych.  Obok zajęć wymagających wysiłku umysłowego występowały działania o charakterze plastycznym, konstrukcyjnym i zabawowym. Stosowane były karty pracy z różnymi zdaniami do wykonania np. układanie zagadek, rebusów, krzyżówek celem utrwalania i przetwarzania zdobytych informacji, wiadomości. Zgodnie z założeniem innowacji razem pracowali ze sobą uczniowie z rożnych grup wiekowych. Byli to uczniowie klas II i III.  Pracując razem  ustalali tematykę projektu, pytania badawcze, dzielili zadania, wyznaczali lidera grupy. Każdy czuł się jednakowo ważny , potrzebny i odpowiedzialny.  Uczniowie biorący udział w innowacji pracując metodą projektu zdobyli wiedzę i rozwinęli umiejętności w zakresie interesujących ich treści przyrodniczych ( projekt : „Burza”, „Kosmos”,” Odżywiamy się zdrowo i kolorowo”,” Pocztówki z mojego kraju”, „ Fascynujące zwierzęta”). Obok pogłębienia wiedzy przyrodniczej uczniowie wykształcili w sobie takie cechy jak: zdyscyplinowanie, umiejętność współpracy w grupie ,asertywność, wysoką wymagalność wobec siebie i innych, zaradność pewność siebie,  śmiałość w kontaktach interpersonalnych. Każdy projekt podlegał ocenie tj. elementy prezentacji: właściwe zaplanowanie działań, podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy, zaangażowanie wszystkich osób zespołu, dokumentowanie prac nad projektem, wykorzystanie informacji z różnych źródeł, uporządkowanie informacji i krytyczna analiza zebranych materiałów, opracowanie graficzne kreatywność, oryginalność systematyczność pracy, terminowość prezentacja efektów pracy. Dzięki tej ocenie uczniowie uzyskiwali informację o stanie wiedzy i jakie umiejętności powinni doskonalić.

004-kopiowanie 008-kopiowanie 009-kopiowanie dsc03390-kopiowanie dsc03393-2-kopiowanie dsc03393-kopiowanie dsc03425-kopiowanie dsc03444-kopiowanie dsc03451-kopiowanie dsc03452-kopiowanie dsc03454-kopiowanie dsc03455-kopiowanie dsc03649-kopiowanie dsc03653-kopiowanie