9 listopada 2016

7 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich odbył się powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” . Do  konkursu przystąpiło 12 drużyn z terenu powiatu koneckiego z piątych klas szkół podstawowych. Wśród jury i zaproszonych gości nie zabrakło m.in. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Końskich mł. insp. Dariusza Dębowskiego, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Jasińskiego, członka Zarządu Rady Powiatu Doroty Dudy, Wiesława Basiaka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich Jarosława Drzazgi,  Sławomira Cieślaka – przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, st.asp. Andrzeja Ścibisza – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowych Policjantów, Michała Pękali – Wójta Gminy Radoszyce oraz ratownika medycznego – Marcina Pytlosa. Całość konkursu poprowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Grzegorz Michorek wraz z nadkom. Małgorzatą Stępień- Kęsik. Drużyny przystępujące do konkurencji składały się z trzech osób, które do rozwiązania miały test z pytaniami dotyczącymi przepisów z zakresu ruchu drogowego, a także bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W kolejnej konkurencji uczestnicy musieli wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, a konkurencja była okazją do przypomnienia wszystkim jakie czynności należy podjąć w razie konieczności ratowania życia. Następnie komisja oceniała prace plastyczne wykonane przez drużyny na temat używania elementów odblaskowych.  Po zliczeniu punktów poszczególnych konkurencji zwycięska okazała się drużyna z naszej Szkoły , drugie miejsce zajęli uczniowie ze Stąporkowa, natomiast na trzecim miejscu znaleźli się  piątoklasiści z Rudy Malenieckiej. Zwycięzcy uczniowie wykazali się największą znajomością przepisów i wykazali się  dużą wiedzą podczas praktycznego egzaminu z pierwszej pomocy. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Julia Tarnawska, Wiktoria Skrobisz i Alan Kwaśkiewicz wszyscy są uczniami klasy VA. Opiekunem zespołu jest Pani Beata Piątek. Pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięska drużyna weźmie udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy.

107-47996