Dyrektor Szkołindeksgdfy Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy- Szarego w Radoszycach informuje, że od 23 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. odbywają się zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.

DZIECI SIEDMIOLETNICH ur. w 2009 r.:
• zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej, należy poinformować, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało);
• dzieci spoza obwodu szkoły w miarę wolnych miejsc.

DZIECI SZEŚCIOLETNICH ur. w 2010 r:
•  na indywidualny wniosek rodzica.

Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.